Informatory i Broszury 2024

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi biuletynami prawnymi omawającymi naczęściej pojawiające się kwestie prawne podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zakaz zrzekania się urlopu wypoczynkowego

powiat wrzesiński

Wymiar urlopu wypoczynkowego

powiat wrzesiński

Obowiązki właścicieli zwierząt

powiat wrzesiński

Hodowla i utrzymywanie ras psów uznanych za agresywne

powiat wrzesiński

Zawarcie małżeństwa w przypadku niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu nupturienta

powiat poznański

Choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy jako przeszkoda zawarcia małżeństwa

powiat poznański

Zabezpieczenie alimentów w postępowaniu sądowym


Mediacje rodzinne


Opieka i kuratela dla osoby ubezwłasnowolnionej


Zawieszenie władzy rodzicielskiej


Informatory i Broszury 2023

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi biuletynami prawnymi omawającymi naczęściej pojawiające się kwestie prawne podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Służebność mieszkania


Zasiedzenie


Wywłaszczenie


Wspólnota mieszkaniowa


Skarga na bezczynność organu


Odwołanie od decyzji administracyjnej


Mediacje w sporach z deweloperem


Mediacje w sprawach administracyjnych


Kim jest pokrzywdzony i jakie ma uprawnienia w postępowaniu karnym


Pomoc mieszkaniowa z zasobów komunalnych


Naprawienie szkody spowodowanej przestępstwem


Mediacje w sprawach karnych


Wspieranie i resocjalizacja nieletnich


Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w sprawach o podział majątku wspólnego


Rola mediatora w sprawach karnych


Renta rodzinna po mężu


Przedawnienie roszczeń o zapłatę długu


Orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia


Mediacje w sprawach cywilnych


Ugoda w sprawie spłaty zadłużenia z firmą windykacyjną


Procedura uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

powiat wrzesiński

Nowe zasady znakowania i rejestracji zwierząt

powiat wrzesiński

Mediacje w sprawach spadkowych


Testament i zapis windykacyjny


Rejestrowanie działalności gospodarczej


Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej


Pobyt seniora w Domu Opieki Społecznej


Odprawa z tytułu zwolnień grupowych


Mediacje w sprawach z zakresu prawa pracy


Formy pomocy udzielanej przez pomoc społeczną


Broszura: Wypadek przy pracy

powiat wrzesiński

Broszura: Ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej

powiat wrzesiński

Prawo rodzinne: Ustalenie ojcostwa


Prawo rodzinne: Rozwód i separacja


Prawo rodzinne: Rozdzielność majątkowa ustanawiana przez sąd


Mediacje w sprawach rodzinnych


Biuletyny 2022 (Poznań)

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi biuletynami prawnymi omawającymi naczęściej pojawiające się kwestie prawne podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Prawo pracy:
POSTĘPOWANIA SĄDOWE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY


Umowy cywilnoprawne:
UMOWA POŻYCZKI


Umowy cywilnoprawne:
UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO


Prawo bankowe:
PRAWA KONSUMENTA W SPRAWACH BANKOWYCH


INFORMACJE DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE


Prawo rodzinne:
PIECZA ZASTĘPCZA


Prawo rodzinne:
WŁADZA RODZICIELSKA W KRO


Prawo dla cudzoziemców:
POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY


Świadczenia dla osób niepełnosprawnych:
RODZAJE ŚWIADCZEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Biuletyny 2022 (powiat wrzesiński)

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi biuletynami prawnymi omawającymi naczęściej pojawiające się kwestie prawne podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ


AKTA STANU CYWILNEGOKARTA POBYTU DLA CUDZOZIEMCÓW


FORMY POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ POMOC SPOŁECZNĄ


Biuletyny prawne 2021 (Miłosław)

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi biuletynami prawnymi omawającymi naczęściej pojawiające się kwestie prawne podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

PRZEDAWNIENIE DŁUGÓW Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW (PDF)


ROZWÓD I SEPARACJA. MEDIACJE W POSTĘPOWANIU ROZWODOWYM (PDF)


Biuletyny prawne 2021 rok (Poznań)

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi biuletynami prawnymi omawającymi naczęściej pojawiające się kwestie prawne podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI (PDF)


UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA (PDF)


POSTĘPOWANIE SPADKOWE (PDF)


ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE (PDF)


UPRAWNIENIA PRACOWNICY W ZWIĄZKU Z CIĄŻĄ (PDF)


UPRAWNIENIA DŁUŻNIKA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM (PDF)


URLOPY ZWIĄZANE Z MACIERZYŃSTWEM WEDŁUG KODEKSU PRACY (PDF)


POMOC PRAWNA Z URZĘDU W SPRAWACH CYWILNYCH. KROK PO KROKU (PDF)


Biuletyny prawne 2020 rok


REJESTR DŁUŻNIKÓW. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA


OJCOSTWO W KODEKSIE RODZINNYM I OPIEKUŃCZYM


PRAWO KONSUMENCKIE


PRAWO SPADKOWE


UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA W OKRESIE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19


PRAWO MAŁŻEŃSKIE


UBEZWŁASNOWOLNIENIE


Cykl o mediacji

Fundacja prowadzi działania edukacyjne związane z propagowaniem tematu mediacji. Organizujemy darmowe warsztaty, udostępniamy materiały edukacyjne w przystępnej formie, mamy w naszym zespole mediatorów. Ponizej przedstawiamy opracowania na temat mediacji i wzory związanych z nią dokuementów.

Z darmowej mediacji w 2019 roku można w tym roku korzystać na terenie powiatu wrzesńskiego. Zapraszamy! 

Prezentujemy "Cykl o mediacji" w formie opracowań prawnych przybliżających tematykę mediacji - alternatywnej do procesu sądowego metody rozwiązywania problemów prawnych. Przedstawimy jak wygląda postępowanie mediacyjne, jak wybrać mediatora, na czym polega zawarcie ugody przed mediatorem itp. Warto znać swoje prawa. Jeśli masz pytania napisz na kontakt@poradyprawne-taurus.pl 


Do pobrania:

Część I - Umowa o mediację przesłanki i forma zawarcia
Wzór umowy  o mediację
Część II - Madiator w postępowaniu w sprawach cywilnych 
Część III - Postępowanie mediacyjne - etapy
Część IV - Przebieg postępowania mediacyjnego
Część V - Protokół z mediacji
Wzór protokołu z mediacji
Część VI - Ugoda przed mediatorem i jej zatwierdzenie przez sąd. Wykonalność ugody zawartej przed mediatorem.
Część VII - Zawezwanie do próby ugodowej
Część VIII - Mediacje rodzinne
Część IX - Postępowanie pojednawcze

Część I - Umowa o mediację (npp nr 6 w Poznaniu)


Część I - Umowa o mediację (wzór)


Część II - Mediator w postępowaniu w sprawach cywilych (npp nr 7 w Poznaniu)


Część III - Postępowanie mediacyjne - etapy (npp nr 8 w Poznaniu)


Część IV - Przebieg postępowania mediacyjnego (npp Września)


Część V - Protokół z mediacji (npp Kostrzyn)


Część V - Protokół z mediacji - wzór (npp Kostrzyn)


Część VI - Ugoda przed mediatorem. Wykonalność ugody (npp nr 9 Poznań)


Część VII - Zawezwanie do próby ugodowej (npp nr 11 Poznań)


Część VIII - Mediacje rodzinne (npp nr 14 Poznań)


Część IX - Postępowanie pojednawcze (npp Miłosław)


    Biuletyny Prawne

Informujemy, że przedstawione Biuletyny prawne nie są poradami prawnymi odnoszącymi się do konkretnych przypadków i sytuacji. Biuletyny zawierają ogólne informacje i wskazówki.   Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Biuletynów prawnych, ich treści i grafiki należą do Fundacji TAURUS. Wyżej wymienione utwory nie mogą być wykorzysywane bez zgody Fundacji. 

BIULETYNY PRAWNE 2018

Kompendium wiedzy na temat uprawnień osób niepełnosprawnych

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Karta parkingowa
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek stały
Dofinansowana udzielane za pośrednictwem Powiatkowego Centrum Pomocy Rodzinie
Ulgi w podatku dochodowym
Czas pracy i dodatkowe urlopy

Kompendiu wiedzy na temat uprawnień osób niepełnosprawnych


Urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy w pytaniach i odpowiedziach

Jaki jest wymiar urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego?
Kto może z nich skorzytać i na jakich zasadach?
Czy można skrócić lub połączyć powyższe urlopy?
Jakie są uprawnienia pracownic w ciąży i karmiących piersią?
Jaka jest ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajduje się w nowym biuletynie.

Zachęcamy do lektury

Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy w pytaniach i odpowiedziach


Prawo rodzinne w praktyce

Czym różni się rozwód od separacji? 
Jak napisać pozew o rozwód?
Jak określić wysokość alimentów?
Kiedy można dokonać podziału majątku?

Odpowiedzi na te pytania i nie tylko znajdziesz w naszym nowym biuetynie!
Opracowanie zawiera również wzory pism z wyjaśnieniem, zachęcamy do lektury!

Data publikacji 30.06.2018r.

PRAWO RODZINNE W PRAKTYCE


RENTA SOCJALNA PO ZMIANACH

W najnowyszym biuletynie znajdziesz informacje na temat:

  • osób uprawnionych do renty socjalnej
  • postępowania w sprawie przyznania renty socjalnej
  • wysokości renty socjalnej
  • wyłączeń praw do renty socjalnej
  • zbiegu uprawnień rentowych
  • zawieszenia prawa do renty socjalnej
  • i inne 

Zachęcamy do lektury!

Data publikacji: 30.06.2018r. 

RENTA SOCJALNA PO ZMIANACH


Biuletyny Prawne 2017

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 i 2 w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)

ZAPIS ZWYKŁY


ZAPIS WINDYKACYJNY


WYKONAWCA TESTAMENTU


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE


UMOWA DAROWIZNY


UMOWA ZLECENIA - WZÓR Z OMÓWIENIEM


OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW


ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZAWARTEJ NA CZAS OKREŚLONY


PRAWO DZIADKÓW DO KONTAKTÓW Z WNUKIEM


WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU PRZEZ WYNAJMUJĄCEGO


UMOWA O DZIEŁO - WZÓR Z OMÓWIENIEM


KIEDY DZIADKOWIE ZAPŁACĄ ALIMENTY NA WNUKI


Biuletyny Prawne 2017

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 3 w Poznaniu
ul. Matejki 50 (budynek Urzędu Miasta Poznania)

KOSZTY EKSMISJI


ZASPOKOJENIE POTRZEB RODZINY


KORZYSTANIE Z LOKALU WSPÓLNEGO PO ROZWODZIE


UMOWA ZLECENIA - EWIDENCJA GODZIN PRACY ZLECENIOBIORCÓW I MINIMALNA STAWKA GODZINOWA


PRAWO PRACY - KOBIETA W CIĄŻY


PRAWO PRACY - UPRAWNIENIA PRACOWNIKA OJCA


WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW W SPRAWACH CYWILNYCH


POSTĘPOWANIE NAKAZOWE


UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA


ROZBIÓRKA OBIEKTU BUDOWLANEGO


INTERCYZA, A DŁUGI


WYROK ZAOCZNY


Biuletyny Prawne 2017

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 4, 5, 6 i 7 w Poznaniu
ul. Bukowska 27/79 (budynek Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Centrum Bukowska)

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU


WYMOGI FORMALNE WNIOSKU O UBEZWŁASNOWOLNIENIE


UMOWA NAJMU


KONTAKTY Z DZIECKIEM


UCHYLENIE ALIMENTÓW


ŚWIADCZENIE 500 +


OGRANICZENIE KONTAKTÓW RODZICA Z DZIECKIEM


TESTAMENT SZCZEGÓLNY- USTNY


KAUCJA ZABEZPIECZAJĄCA


LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ


UGODA


Biuletyny Prawne 2017

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 9 w Poznaniu
ul. Głuszyna 187 (budynek Zespołu Szkół z Oddziałem Sportowym Nr 5)

UMOWA DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI - KOSZTY


TESTAMENT ZWYKŁY


PODWYŻSZENIE CZYNSZU W PRYWATNEJ KAMIENICY


PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU


UMOWA O ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA


ZACHOWEK


RENTA SOCJALNA


ZMIANA WYSOKOŚCI RENTY ALIMENTACYJNEJ


PROCEDURA UKARANIA RODZICA ZA UTRUDNIANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM


WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO


UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU


SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA


Biuletyny Prawne Rok 2016

Zachęcamy do zapoznania się z biuletynami prawnymi:

Wymogi formalne pozwu o alimenty:


Zmiany w prawie spadkowym:


Testament holograficzny:


Zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego od 02.01.2016r.:


Sposoby rozwiązania umowy o pracę:


Zmiany w prawie pracy:


Zmiany w prawie bankowym:


Różnica między rozwodem, a separacją:


(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 14498
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem