Wzory pism i umów (2024)

Poniżej

Wzór - Wniosek o zezwolenie przez sąd na dokonanie czynności bez zgody małżonka

powiat poznański

Wzór - Wniosek o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym

powiat poznański

Wzór - Pozew o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej

powiat poznański

Wzór - Wezwanie do zapłaty zachowku


Wzór - Wniosek o zatwierdzenie przez sąd oświadczenia o uchyleniu się od
skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku


Wzór - Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy


Wzór - Skarga do Okręgowego Inspktora Pracy


Wzór - Wniosek o prawnika z urzędu w sprawie o rozwód


Wzór - Pozew o rozwód z podziałem majątku współnego


Wzór - Wezwanie do zaprzestania immisji


Wzór - Pozew o zaprzestanie immisji


Wzory pism i umów (2023)

Poniżej zamieszczamy wzory pism, które można pobrać w formacie pdf.

Wzór - Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Powiat Wrzesiński

Wzór - Pozew cywilny w sprawie karnej

Powiat Wrzesiński

Wzór - Umowa garażu / miesjca postojowego


Wzór - Porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego


Wzór - Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku chorobowego


Wzór - Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy


Wzór - Wezwanie do zapłaty kary umownej przez dewelopera


Wzór - Odwołanie od decyzji administracyjnej w sprawie nałożenia kary za wycięcie drzewa


Wzór - Wniosek o zasiedzenie


Wzór - Pozew o przywrócenie posiadania


Wzór - Umowa o pracę


Wzór - Pozew o zapłatę od zarządu spółki z o.o. w związku z niewypłacalnością spółki (art. 299 KSH)


Wzór - Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd


Wzór - Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej


Wzór - Pozew o uznanie za niegodnego dziedziczenia


Wzór - Testament własnoręczny


Odwołanie od decyzji w sprawie wypłaty renty rodzinnej

powiat wrzesiński

Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

powiat wrzesiński

Odwołanie od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds.  orzekania o niepełnosprawności

powiat wrzesiński

Zgłoszenie padnięcia zwierząt

powiat wrzesiński

Zgłoszenie przemieszczenia zwierząt

powiat wrzesiński

Zgłoszenie urodzenia zwierzęcia

powiat wrzesiński

Wzory pism i umów (2022)

Poniżej zamieszczamy wzory pism, które można pobrać w formacie pdf.

PRAWO PRACY


Pozew o zapłatę odprawy pieniężnej


Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę


Umowa o pracę z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności


Pozew o odszkodowanie za mobbing


UMOWY CYWILNOPRAWNE


Umowa najmu lokalu mieszkalnego


Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego


Umowa najmu okazjonalnego


Umowa pożyczki bezterminowej


Umowa pożyczki terminowej


Odstąpienie od umowy pożyczki


Umowa dzierżawy gruntu rolnego

(powiat wrzesiński)

Umowa komisu

(powiat wrzesiński)

Umowa poręczenia

(powiat wrzesiński)

Umowa użyczenia

(powiat wrzesiński)

Umowa użyczenia samochodu osobowego

(powiat wrzesiński)

Umowa sprzedaży samochodu osobowego

(powiat wrzesiński)

Prawo bankowe


Odpowiedź na wezwanie do zapłaty w sprawie przedawnionego kredytu


Reklamacja usługi bankowej


Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank


Prawo o cudzoziemcach


Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy


Odwołanie o decyzji w sprawie odmowy wydania wizy


Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy wyjazdu na terytorium RP


Postępowanie egzekucyjne


Wniosek o zwolnienie rachunku bankowego spod egzekucji


Świadczenia dla osób niepełnosprawnych


Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego


Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy przyznania renty socjalnej


Prawo rodzinne i nieletnich


Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka


Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej


Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej


Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej


Wniosek o uregulowanie kontaktów małoletniego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej


Wniosek o wyrażenie przez sąd zgody na wyrobienie paszportu dla małoletniego bez zgody rodzica

(powiat wrzesiński)

Pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie


Apelacja pokrzywdzonego - oskarzyciela posiłkowego w sprawie o znęcanie się nad rodziną


Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa


Wniosek o eksmisję osoby stosującej przemoc w rodzinie


Prawo administracyjne


Wniosek o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego podopiecznego rodziny zastępczej


Odwołanie od decyzji o wymeldowaniu

(powiat wrzesiński)

(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 14530
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem