Umów termin konsultacji

Każdy kto chciałby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej porady obywatelskiej może zgłosić zapotrzebowanie:

  • pod nr 616 463 344 od poniedziałku do piątku od 7:30 do 20:00 lub mailowo: npp@um.poznan.pl   (dotyczy punktów w Poznaniu) 
  • pod numerem 61 640 44 17 od poniedziałku do piątku w godzinach  9:00 – 14:00 (dotyczy punktów w powiecie wrzesińskim)
  • pod numerem telefonu: 61 8410-797 lub 572 157 488 w poniedziałki 9.00-17.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30 lub mailowo: pomocprawna@powiat.poznan.pl(dotyczy powiatu poznańskiego).
Na poradę moża się również umówić on-line za pośrednictwem strony:
https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

Dodatkowo uruchomiona jest Infolinia - nr 789 565 112.

Pod tym numerem telefonu udzielane są informacje:

- w jakim miejscu i w jakich godzinach są czynne punkty npp/npo w Poznaniu oraz we powiecie wrzesińskim,
- kto może korzystać z bezpłatnych porad prawnych oraz porad obywatelskich,
- kto udziela porad w punktach npp/npo oraz jaka jest specjalizacja danego punktu,
- jaki jest zakres udzielanych porad prawnych i porad obywatelskich oraz jakie są wyłączenia.


INFOLINIA NIE SŁUŻY UDZIELANIU PORAD PRAWNYCH I PORAD OBYWATELSKICH

 

O nas - Tekst łatwy do czytania ETR

INFORMACJA O FUNDACJI TAURUS W JĘZYKU ŁATWYM DO CZYTANIA (ETR)


Fundacja TAURUS to organizacja pozarządowa z siedzibą w Poznaniu.

Od 2016r. Fundacja TAURUS realizuje zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną.

Fundacja TAURUS udziela porady prawne i obywatelskie w punktach pomocy zlokalizowanych w Poznaniu oraz w Miłosławiu oraz we Wrześni.

Punktach pomocy można skorzystać również z bezpłatnej mediacji.

Porady prawne i obywatelskie są udzielane od poniedziałku do piątku.

Aby skorzystać z pomocy prawnika w Poznaniu należy się umówić pod numerem telefonu 616 463 344.

Aby skorzystać z pomocy prawnika we Wrześni i w Miłosławiu należy się umówić pod numerem telefonu 61 640 4417. 

Dokładne lokalizacje punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wskazane są TUTAJ (kliknij)


 Zgłoszeń należy dokonywać w nastepujący sposób:


Miasto Poznań


W punktach zlokalizowanych na terenie Miasta Poznania na nieodpłatną poradę prawną lub obywatelską można umówić się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20:00 pod numerem telefonu:  616 463 344.
Września i Miłosałw (powiat wrzesiński)


W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrzesni i w Miłosławiu na poradę prawną lub obywatelską można umówić się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 61 640 44 17.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. nieodpłatną mediację, lub
  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zasady skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,  w tym osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, . Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

We wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez Fundację pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Fundacja TAURUS posiada wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatleskiego na obszarze województwa wielkopolskiego


Przekaż 1,5% podatku naszej organizacji

Wspieramy dzieci ze spektrum autyzmu. Możesz szybko i prosto przekazać swój 1,5% podatku klikając poniższy obrazek:

Przekaż 1% naszej organizacji

Projekt realizujemy we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projeku "PITax.pl dla OPP"

Fundacja TAURUS

Jednym z problemów naszego społeczeństwa jest niska świadomość prawna. Wynika to z częstych zmian przepisów oraz ze znacznego stopnia skomplikowania polskiego systemu prawnego. Normy prawne są niejasne i niejednoznaczne co znacznie utrudnia samodzielne znalezienie rozwiązania problemu prawnego. Istotną przeszkodą są również często wysokie koszty usług prawniczych, co skutkuje tym, iż porady prawne nie są dostępne dla dużej części naszego społeczeństwa.

Dlatego jednym z podstawowych celów Fundacji jest rozpowszechnianie wiedzy prawnej przydatnej w różnych sytuacjach życiowych, przełamanie niechęci do poszukiwania wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów prawnych oraz dążenie do zwiększenie świadomości prawnej naszego społeczeństwa.

Fundacja TAURUS posiada bardzo duże doświadczenie w obszarze darmowego poradnictwa prawnego. W latach 2011 - 2015 Fundacja realizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ”Udzielanie wsparcia prawnego mieszkańcom powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i miasta Poznania”. W ramach tego projektu Fundacja prowadziła punkty konsultacji prawnych i obywatelskich w Poznaniu, Gnieźnie i w Swarzędzu, w których pomoc prawną otrzymało liczne grono potrzebujących.

Od stycznia 2016r. Fundacja dołączyła do grona organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Współpraca

Fundacja TAURUS angażuje się także w zadania związane w edukacją prawną. Osoby lub podmioty zainteresowane współpracą z naszą organizacją w tym obszarze zachęcamy do kontaktu. kontakt@poradyprawne-taurus.pl

Warsztaty prawne:

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach prawnych organizowanych w ramach edukacji prawnej. Wstęp bezpłatny.

Edukacja prawna w szkołach:


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez Fundację TAURUS warsztatach online skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach realizowanych przez naszą organizację działań w zakresie edukacji prawnej. Fundacja TAURUS od wielu lat zajmuje się świadczeniem bezpłatnych porad prawnych i współpracuje z doświadczonymi radcami prawnymi, adwokatami i mediatorami. W ramach opisanego przedsięwzięcia planowane jest przeprowadzenie webinariów dotyczących podstawowych kwestii prawnych, dostosowanych tematyką do wieku uczestników.

Zgłoszenia można wysyłać mailowo na adres: kontakt@poradyprawne-taurus.pl
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 14550
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem