Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Maj 27, 2020, 15:05 | Brak komentarzy »

Postępowanie prywatnoskargowe, obok postępowania nakazowego i przyspieszonego zaliczane jest do jednego ze szczególnych rodzajów postępowania karnego. Postępowanie prywatnoskargowe regulują przepisy art. 485 – 499 ustawy z dnia  6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. Rozpoznanie sprawy przez Sąd w trybie prywatnoskargowym uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek:

 

  • Popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego,
  • Wniesienie i popieranie aktu oskarżenia przez uprawniony podmiot,
  • Wniesienie skargi przed upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż przed upływem 3 lat od czasu popełnienia przestępstwa,
  • Uiszczenie opłaty zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach  z oskarżenia prywatnego w kwocie 300 zł.

Piątek, Maj 22, 2020, 16:49 | Brak komentarzy »

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469), dokonano wielu istotnych zmian w procedurze cywilnej.


Celem nowelizacji było wprowadzenie kompleksowej reformy postępowania w sprawach cywilnych bazującej na usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu rozpoznawania spraw przed sądami powszechnymi.


Poniedziałek, Maj 18, 2020, 13:35 | Brak komentarzy »

Od 2020 roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące kosztów komorniczych. Koszty jakie obowiązują w bieżącym roku są uregulowane w Ustawie o komornikach sądowych oraz w Ustawie o kosztach komorniczych, a przepisy w niej zawarte znacznie wpływają na prace firm komorniczych jak i wysokości opłat jakie musi ponieść osoba zadłużona, a także na specyfikę samej egzekucji.

 


Piątek, Maj 15, 2020, 16:09 | Brak komentarzy »

Wniosek egzekucyjny służy przymusowemu wyegzekwowaniu należności w zakresie spłaty zadłużenia, inicjatorem takiego wniosku jest wierzyciel. Następuje to między innymi, gdy dłużnik nie reagował na wezwanie do zapłaty, unikał kontaktu z wierzycielem lub jego pełnomocnikiem czy przegrał spór w sądzie.


Poniedziałek, Maj 11, 2020, 15:58 | Brak komentarzy »

Zasady ponoszenia przez nieletnich odpowiedzialności za popełnione przez nich czyny karalne regulują następujące akty prawne:


  • ustawa z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Odpowiedzialność nieletnich przed sądem rodzinnym

W świetle ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przez pojęcie „nieletni” rozumie się trzy kategorie osób:


Piątek, Maj 8, 2020, 17:10 | Brak komentarzy »

Sądowego ustalenia ojcostwa mogą żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka, przy czym matka ani domniemany ojciec nie mogą wytoczyć powództwa o ustalenie ojcostwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, matka oraz domniemany ojciec mogą wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Powództwo o ustalenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.


środa, Maj 6, 2020, 12:48 | Brak komentarzy »

Mikrorachunek podatkowy jest indywidualnym numerem rachunku podatkowego, przypisanym  do danego podatnika, pracodawcy – płatnika służącym do przekazywania wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT).


Poniedziałek, Kwiecień 27, 2020, 13:35 | Brak komentarzy »

Postępowanie egzekucyjne ma na celu przymusowe zrealizowanie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu prawa cywilnego materialnego. W głównej mierze obejmuje to sprawy o przymusowe wykonanie orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, które stanowią tytuły egzekucyjne.


Piątek, Kwiecień 24, 2020, 17:39 | Brak komentarzy »

Od 1 stycznia 2020r. w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) - dalej jako Kodeks pracy w art. 632 w § 3 w pkt 2 wyrazy "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej" zastąpiono wyrazami "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw".

Wprowadzenie powyższej zmiany miało na celu dostosowanie przepisów Kodeksu Pracy w związku ze zmianą tytułu ustawy wprowadzającej zarząd sukcesyjny z "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej" na "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw".


Poniedziałek, Kwiecień 20, 2020, 13:00 | Brak komentarzy »

W judykaturze przyjmuje się, iż gwarancja jest odrębną, dodatkową formą zabezpieczenia interesów kupującego. Gwarancji udziela sam gwarant, decydując o tym, w jakim zakresie chce przejąć ryzyko ponad albo obok tego, co przewiduje rękojmia. Treść stosunku gwarancji jest, zgodnie z art. 577 § 1 k.c., kształtowana przez umowę.


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 47985
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem