Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Marzec 26, 2020, 08:34 | Brak komentarzy »

Od 1 stycznia 2020r. w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) - dalej jako Kodeks pracy w art. 632 w § 3 w pkt 2 wyrazy "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej" zastąpiono wyrazami "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw".


środa, Marzec 25, 2020, 10:38 | Brak komentarzy »

Zarzuty od nakazu zapłaty są środkiem zaskarżenia przysługującym pozwanemu. Wnosi się je do sądu, który wydał nakaz zapłaty w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia nakazu zapłaty. Pismo zawierające zarzuty od nakazu zapłaty musi spełniać wymagania zwykłego pisma procesowego oraz wymagania przepisane dla tegoż środka odwoławczego.


środa, Marzec 18, 2020, 11:33 | Brak komentarzy »

Skargę na czynności referendarza sądowego regulują przepisy ustawy z 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1460 ze zm.)- dalej jako KPC;


środa, Marzec 11, 2020, 09:00 | Brak komentarzy »

Warunki uzyskania prawa jazdy kat. B określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami oraz poszczególne rozporządzenia.


Prawo jazdy kategorii B stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej, oraz z przyczepy lekkiej, zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, a także pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.


Piątek, Marzec 6, 2020, 17:23 | Brak komentarzy »

Niekiedy rodzice zastanawiają się czy możliwa jest zmiana imienia ich pociechy. Zdarza się bowiem, że po pewnym czasie okazuje się, iż nadane dziecku tuż po narodzeniu imię nie pasuje do niego, albo że otoczenie zwraca się do dziecka zupełnie inaczej, albo też po prostu nadane dziecku imię przestało się rodzicom podobać. Odpowiedź na pytanie czy i kiedy możliwa jest zmiana imienia dziecka zawarta jest w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz w ustawie o zmianie imienia i nazwiska.


środa, Marzec 4, 2020, 13:06 | Brak komentarzy »

„Becikowe” to jednorazowa zapomoga przyznawana z tytułu urodzenia się żywego dziecka na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Od lat wynosi ona niezmiennie 1.000 zł i przysługuje matce lub ojcu dziecka, bądź też jego opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.


Piątek, Luty 28, 2020, 17:14 | Brak komentarzy »

Kodeks rodzinny i opiekuńczy bardzo szczegółowo reguluje zasady nadania nazwisk dzieciom. Kwestia nazwiska jakie nosi dziecko nie jest zatem zależna od woli rodziców, ale jest szczegółowo uregulowana przez przepisy prawa (art. 87 i nast. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).


Czwartek, Luty 27, 2020, 08:10 | Brak komentarzy »

Obowiązek alimentacyjny zostaje nałożony na zobowiązanego przez sąd, ale zazwyczaj nie ma on określonych ram czasowych (wyjątkiem jest płacenie alimentów na rzecz byłego współmałżonka, gdzie okres alimentacyjny jest określony przepisami).

 


Zgodnie z art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. z 2017r., poz. 682 ze zm.) - dalej jako KRO: Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się

Zgodnie z art. 138 KRO: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.”


środa, Luty 26, 2020, 07:52 | Brak komentarzy »

W postępowaniu administracyjnym strona może być reprezentowana przez pełnomocnika. Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja wymagająca osobistego udziału strony w danej czynności procesowej, co może wynikać z samego charakteru czynności lub z treści przepisu. Przykładem takiej sytuacji jest: przesłuchanie strony w charakterze świadka, stawienie się w przypadku konieczności ustalenia przez organ tożsamości strony lub złożenia podpisu w dokumencie, złożenie wyjaśnień.


Wtorek, Luty 18, 2020, 15:18 | Brak komentarzy »

Spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Masa spadkowa z kolei to wszystkie prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku, które są w posiadaniu spadkodawcy w chwili jego śmierci. W skład masy spadkowej wchodzą nie tylko rzeczy materialne, które przedstawiają realną wartość majątkową, ale też prawa i obowiązki. Główne składniki masy spadkowej to:


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 38095
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem