Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Wrzesień 24, 2020, 07:49 | Brak komentarzy »

Wiele osób coraz częściej boryka się z problemem zadłużenia. O ile w przypadku niewielkich, pojedynczych długów możemy łatwiej porozumieć się z wierzycielem i spróbować rozłożyć naszą zaległość na raty, to w przypadku większych zobowiązań sprawa może być znacznie bardziej złożona. Jeżeli jednak już doprowadziliśmy do nadmiernego zadłużenia, to z pomocą może przyjść nam instytucja upadłości konsumenckiej.


środa, Wrzesień 23, 2020, 07:53 | Brak komentarzy »

Zdecydowana większość spraw konsumenckich rozpoznawana jest w trybie postępowania uproszczonego. W określonych sytuacjach sprawy, które kwalifikują się do tego trybu mogą być również rozpatrywane w postępowaniu nakazowym. Należy jednak pamiętać, że nie każda sprawa, która kwalifikuje się do postępowania uproszczonego będzie mogła być rozpoznawana w trybie postępowania nakazowego.


Wtorek, Wrzesień 22, 2020, 17:31 | Brak komentarzy »

Co do zasady rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. W przeciwieństwie do innych obowiązków alimentacyjnych warunkiem uzyskania przez dziecko alimentów nie jest fakt znajdowania się w niedostatku. Niekiedy zdolność do samodzielnego utrzymywania się dziecko może uzyskać przed dojściem do pełnoletności, najczęściej jednak uzyskuje ją później, gdy ukończy naukę i otrzyma należyte przygotowanie do pracy.


Sobota, Wrzesień 19, 2020, 11:42 | Brak komentarzy »

Odpłatne zbycie nieruchomości otrzymanej w spadku podlega podatkowi dochodowemu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany ww. ustawy, które w sposób istotny ułatwiają zbycie nieruchomości otrzymanej w spadku bez konieczności zapłaty podatku dochodowego.


Piątek, Wrzesień 18, 2020, 16:24 | Brak komentarzy »

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców nie zobowiązuje przedsiębiorców do zakładania firmowego rachunku bankowego. Ustawa w art. 19 jedynie wskazuje, że przedsiębiorca musi rozliczać się za pomocą rachunku bankowego, jeśli stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności), przekracza równowartość 15 000 zł. Należy zaznaczyć, że przepis wskazuje na konieczność dokonania operacji za pośrednictwem rachunku bankowego, nie nakazuje jednak, aby był to rachunek firmowy. Może to być rachunek osobisty przedsiębiorcy.


Czwartek, Wrzesień 17, 2020, 08:23 | Brak komentarzy »

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Zawieść działalność może także przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.
Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.


Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek można złożyć:


1) przez internet za pośrednictwem stronny www CEIDG (http://prod.ceidg.gov.pl/) - należy wypełnić formularz i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym,
2) w dowolnym urzędzie miasta lub gminy,
3) za pośrednictwem poczty - wypełniony wniosek należy wysłać listem poleconym do urzędu gminy. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.


środa, Wrzesień 16, 2020, 13:50 | Brak komentarzy »

Małżonka, która rozwiodła ma prawo powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. Czynność prawna dokonywana jest na wyłączne żądanie rozwiedzionej wnioskodawczyni.

Wniosek – o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa złożyć najlepiej przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu zamieszkania osoby rozwiedzionej.


środa, Wrzesień 2, 2020, 11:50 | Brak komentarzy »

1. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa to umowa z konsumentem zawarta:

  • w domu konsumenta lub też w innym miejscu, nie stanowiącym jednak siedziby przedsiębiorstwa czy miejsca świadczenia usług,
  • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta poza lokale przedsiębiorstwa
  • za pomocą środków porozumiewania się na odległość

Czwartek, Sierpień 27, 2020, 12:25 | Brak komentarzy »

Zgodnie z treścią art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wyroku rozwodowym sąd określa, czy i który małżonek ponosi winę w rozkładzie pożycia. Każdy z małżonków może bowiem żądać orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka, natomiast na zgodny wniosek stron sąd może zaniechać orzeczenia o winie.


W praktyce bardzo często pojawia się pytanie: czy warto domagać się orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka? Jakie rodzi to konsekwencje? Pytania te są bardzo istotne, bowiem rozwód bez orzekania winy zazwyczaj można uzyskać zdecydowanie szybciej, jest on z pewnością również mniej stresujący i kosztowny. Z różnych jednak względów warto wziąć pod uwagę skutki, jakie wiążą się z zaniechaniem orzekania winy w rozwodzie.

 


środa, Sierpień 26, 2020, 13:09 | Brak komentarzy »

W dzisiejszych czasach nierzadko zdarza się, że strony postępowania sądowego toczącego się lub mającego się toczyć przed polskim sądem zamieszkują poza granicami Polski. Wtedy często pojawia się pytanie dotyczące tego czy sąd będzie im doręczał korespondencję sądową poza granice Polski, czy też konieczne jest podjęcie przez nie jakichś dodatkowych działań zapewniających skuteczność doręczania przesyłek sądowych.

 


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 71052
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem