Biuletyny prawne (Miłosław)

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi biuletynami prawnymi omawającymi naczęściej pojawiające się kwestie prawne podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

ROZWÓD I SEPARACJA. MEDIACJE W POSTĘPOWANIU ROZWODOWYM (PDF)


ROZWÓD I SEPARACJA. MEDIACJE W POSTĘPOWANIU ROZWODOWYM (FRAGMENT BIULETYNU W WERSJI AUDIO)


Biuletyny prawne 2021 rok (Poznań)

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi biuletynami prawnymi omawającymi naczęściej pojawiające się kwestie prawne podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

PRZEDAWNIENIE DŁUGÓW Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW (PDF)


PRZEDAWNIENIE DŁUGÓW Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK (FRAGMENT BIULETYNU W WERSJI AUDIO)


ZASIŁEK MACIERZYŃSKI (PDF)


ZASIŁEK MACIERZYŃSKI (FRAGMENT BIULETYNU W WERSJI AUDIO)


UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA (PDF)


UPADŁOŚĆ KONSUMECKA (FRAGMENT BIULETYNU W WERSJI AUDIO)


POSTĘPOWANIE SPADKOWE (PDF)


POSTĘPOWANIE SPADKOWE (FRAGMENT BIULETYNU W WERSJI AUDIO)


ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE (PDF)


ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE (FRAGMENT BIULETYNU W WERSJI AUDIO)


UPRAWNIENIA PRACOWNICY W ZWIĄZKU Z CIĄŻĄ (PDF)


UPRAWNIENIA PRACOWNICY W ZWIĄZKU Z CIĄŻA (FRAGMENT BIULETYNU W WERSJI AUDIO)


UPRAWNIENIA DŁUŻNIKA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM (PDF)


UPRAWNIENIA DŁUŻNIKA W POSTĘPOWANIU EGZEKCUYJNYM (FRAGMENT BIULETYNU W WERSJI AUDIO)


URLOPY ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM WEDŁUG KODEKSU PRACY (PDF)


URLOPY ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM WEDŁUG KODEKSU PRACY (FRAGMENT BIULETYNU W WERSJI AUDIO)


POMOC PRAWNA Z URZĘDU W SPRAWACH CYWILNYCH. KROK PO KROKU (PDF)


POMOC PRAWNA Z URZĘDU W SPRAWACH CYWILNYCH. KROK PO KROKU (FRAGMENT BIULETYNU W WERSJI AUDIO)


Biuletyny prawne 2020 rok


REJESTR DŁUŻNIKÓW. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

(rejestrdunikw.upadokonsumencka.pdf)

OJCOSTWO W KODEKSIE RODZINNYM I OPIEKUŃCZYM

(ojcostwowkodeksierodzinnym.pdf)

PRAWO KONSUMENCKIE

(prawokonsumenckie.pdf)

PRAWO SPADKOWE

(prawospadkowe.pdf)

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA W OKRESIE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19

(uprawnieniaiobowizkipracownikawokresiezapobieganiaprzeciwdziaaniaizwalczaniacovid-19.pdf)

PRAWO MAŁŻEŃSKIE

(prawomaeskie.pdf)

UBEZWŁASNOWOLNIENIE

(ubezwasnowolnienie.pdf)

Cykl o mediacji

Fundacja prowadzi działania edukacyjne związane z propagowaniem tematu mediacji. Organizujemy darmowe warsztaty, udostępniamy materiały edukacyjne w przystępnej formie, mamy w naszym zespole mediatorów. Ponizej przedstawiamy opracowania na temat mediacji i wzory związanych z nią dokuementów.

Z darmowej mediacji w 2019 roku można w tym roku korzystać na terenie powiatu wrzesńskiego. Zapraszamy! 

Prezentujemy "Cykl o mediacji" w formie opracowań prawnych przybliżających tematykę mediacji - alternatywnej do procesu sądowego metody rozwiązywania problemów prawnych. Przedstawimy jak wygląda postępowanie mediacyjne, jak wybrać mediatora, na czym polega zawarcie ugody przed mediatorem itp. Warto znać swoje prawa. Jeśli masz pytania napisz na kontakt@poradyprawne-taurus.pl 


Do pobrania:

Część I - Umowa o mediację przesłanki i forma zawarcia
Wzór umowy  o mediację
Część II - Madiator w postępowaniu w sprawach cywilnych 
Część III - Postępowanie mediacyjne - etapy
Część IV - Przebieg postępowania mediacyjnego
Część V - Protokół z mediacji
Wzór protokołu z mediacji
Część VI - Ugoda przed mediatorem i jej zatwierdzenie przez sąd. Wykonalność ugody zawartej przed mediatorem.
Część VII - Zawezwanie do próby ugodowej
Część VIII - Mediacje rodzinne
Część IX - Postępowanie pojednawcze

Część I - Umowa o mediację (npp nr 6 w Poznaniu)

(czi-cyklomediacji-umowaomediacjprzesankiiformazawarcia.pdf)

Część I - Umowa o mediację (wzór)

(umowaomediacj-wzr.pdf)

Część II - Mediator w postępowaniu w sprawach cywilych (npp nr 7 w Poznaniu)

(czii-cyklomediacji-mediatorwpostpowaniuwsprawachcywilnych.pdf)

Część III - Postępowanie mediacyjne - etapy (npp nr 8 w Poznaniu)

(cziii-cyklomediacji-postpowaniemediacyjneetapy.pdf)

Część IV - Przebieg postępowania mediacyjnego (npp Września)

(cziv-cyklomediacji-przebiegpostpowaniamediacyjnegonppwrzenia.pdf)

Część V - Protokół z mediacji (npp Kostrzyn)

(czv-cyklomediacji-protokzmediacji.pdf)

Część V - Protokół z mediacji - wzór (npp Kostrzyn)

(protokzmediacji-wzr.pdf)

Część VI - Ugoda przed mediatorem. Wykonalność ugody (npp nr 9 Poznań)

(czvi-cyklomediacji-ugodaprzedmediatorem..pdf)

Część VII - Zawezwanie do próby ugodowej (npp nr 11 Poznań)

(czvii-cyklomediacji-zawezwaniedoprbyugodowej.pdf)

Część VIII - Mediacje rodzinne (npp nr 14 Poznań)

(czeviii-cyklomediacji-mediacjerodzinne.pdf)

Część IX - Postępowanie pojednawcze (npp Miłosław)

(czeix-cyklomediacji-postpowaniepojednawczewrzenia.pdf)

    Biuletyny Prawne

Informujemy, że przedstawione Biuletyny prawne nie są poradami prawnymi odnoszącymi się do konkretnych przypadków i sytuacji. Biuletyny zawierają ogólne informacje i wskazówki.   Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Biuletynów prawnych, ich treści i grafiki należą do Fundacji TAURUS. Wyżej wymienione utwory nie mogą być wykorzysywane bez zgody Fundacji. 

BIULETYNY PRAWNE 2018

Kompendium wiedzy na temat uprawnień osób niepełnosprawnych

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Karta parkingowa
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek stały
Dofinansowana udzielane za pośrednictwem Powiatkowego Centrum Pomocy Rodzinie
Ulgi w podatku dochodowym
Czas pracy i dodatkowe urlopy

Kompendiu wiedzy na temat uprawnień osób niepełnosprawnych

(kompendiumwiedzynatematuprawnieosbniepenosprawnych..pdf)

Urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy w pytaniach i odpowiedziach

Jaki jest wymiar urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego?
Kto może z nich skorzytać i na jakich zasadach?
Czy można skrócić lub połączyć powyższe urlopy?
Jakie są uprawnienia pracownic w ciąży i karmiących piersią?
Jaka jest ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajduje się w nowym biuletynie.

Zachęcamy do lektury

Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy w pytaniach i odpowiedziach

(urlopmacierzyskirodzicielskiiwychowawczywpytaniachiodpowiedziach.pdf)

Prawo rodzinne w praktyce

Czym różni się rozwód od separacji? 
Jak napisać pozew o rozwód?
Jak określić wysokość alimentów?
Kiedy można dokonać podziału majątku?

Odpowiedzi na te pytania i nie tylko znajdziesz w naszym nowym biuetynie!
Opracowanie zawiera również wzory pism z wyjaśnieniem, zachęcamy do lektury!

Data publikacji 30.06.2018r.

PRAWO RODZINNE W PRAKTYCE

(praworodzinnewpraktycebiuletyni2018.pdf)

RENTA SOCJALNA PO ZMIANACH

W najnowyszym biuletynie znajdziesz informacje na temat:

  • osób uprawnionych do renty socjalnej
  • postępowania w sprawie przyznania renty socjalnej
  • wysokości renty socjalnej
  • wyłączeń praw do renty socjalnej
  • zbiegu uprawnień rentowych
  • zawieszenia prawa do renty socjalnej
  • i inne 

Zachęcamy do lektury!

Data publikacji: 30.06.2018r. 

RENTA SOCJALNA PO ZMIANACH

(rentasocjalnapozmianach.pdf)

Biuletyny Prawne 2017

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 i 2 w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)

ZAPIS ZWYKŁY

(biuletynnr1-nppnr1i2-zapiszwyky.pdf)

ZAPIS WINDYKACYJNY

(biuletynnr2-nppnr1i2-zapiswindykacyjny.pdf)

WYKONAWCA TESTAMENTU

(biuletynnr3-nppnr1i2-wykonawcatestamentu..pdf)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE

(biuletynnumer4-nppnr1i2-odpowiedziedzialnozadugispadkowe.pdf)

UMOWA DAROWIZNY

(biuletynnumer5-nppnr1i2-darowizna.pdf)

UMOWA ZLECENIA - WZÓR Z OMÓWIENIEM

(biuletynnumer6-nppnr1i2-umowazleceniawzrzomwieniem.pdf)

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW

(biuletynnumer7-nppnr1i2-odczegozaleywysokoalimentw.pdf)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZAWARTEJ NA CZAS OKREŚLONY

(biuletynnumer8-nppnr1i2-rozwizanieumowyopraczawartejnaczasokrelony.pdf)

PRAWO DZIADKÓW DO KONTAKTÓW Z WNUKIEM

(biuletynnumer9-nppnr1i2-prawodziadkwdokontaktwzwnukiem.pdf)

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU PRZEZ WYNAJMUJĄCEGO

(biuletynnumer10-nppnr1i2-wypowiedzenieumowynajmuprzezwynajmujcego.pdf)

UMOWA O DZIEŁO - WZÓR Z OMÓWIENIEM

(biuletynnumer11-nppnr1i2-umowaodizeo-wzrzomwieniem.pdf)

KIEDY DZIADKOWIE ZAPŁACĄ ALIMENTY NA WNUKI

(biuletynnumer12-nppnr1i2-kiedydziadkowiezapacalimentynawnuki.pdf)

Biuletyny Prawne 2017

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 3 w Poznaniu
ul. Matejki 50 (budynek Urzędu Miasta Poznania)

KOSZTY EKSMISJI

(biuletynnumer1-nppnr3-kosztyeksmisji.pdf)

ZASPOKOJENIE POTRZEB RODZINY

(biuletynnumer2-nppnr3-zaspokojeniepotrzebrodziny.pdf)

KORZYSTANIE Z LOKALU WSPÓLNEGO PO ROZWODZIE

(biuletynnumer3-nppnr3-korzystainiezlokaluwsplnegoporozwodzie.pdf)

UMOWA ZLECENIA - EWIDENCJA GODZIN PRACY ZLECENIOBIORCÓW I MINIMALNA STAWKA GODZINOWA

(biuletynnumer4-nppnr3-umowazleceniaewidencjagodzinpracyzlecenioiorcwiminimalnastawkagodzinowa.pdf)

PRAWO PRACY - KOBIETA W CIĄŻY

(biuletynnumer5-nppnr3-prawopracy-kobietawciy.pdf)

PRAWO PRACY - UPRAWNIENIA PRACOWNIKA OJCA

(biuletynnumer6-nppnr3-prawopracy-uprawnieniapracownikaojca.pdf)

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW W SPRAWACH CYWILNYCH

(biuletynnumer7-nppnr3-waciwosdwwpostpowaniucywilnym.pdf)

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE

(biuletynnumer8-nppnr3-postpowanienakazowe.pdf)

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

(biuletynnumer9-nppnr3-upadokonumencka.pdf)

ROZBIÓRKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

(biuletynnumer10-nppnr3-rozbirkaobiektubudowlanego.pdf)

INTERCYZA, A DŁUGI

(biuletynnumer11-nppnr3-intercyzaadugi.pdf)

WYROK ZAOCZNY

(biuletynnumer12-npp3-wyrokzaoczny.pdf)

Biuletyny Prawne 2017

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 4, 5, 6 i 7 w Poznaniu
ul. Bukowska 27/79 (budynek Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Centrum Bukowska)

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

(biuletynnr1-nppnr456i7-wniosekostiwerdzenienabyciaspadku.pdf)

WYMOGI FORMALNE WNIOSKU O UBEZWŁASNOWOLNIENIE

(biuletynnr2-nppnr456i7-wymogiformalnewnioskuoubezwasnowolnienie.pdf)

UMOWA NAJMU

(biuletynnr3-nppnr456i7-umowanajmu.pdf)

KONTAKTY Z DZIECKIEM

(biuletynnr4-nppnr456i7-kontaktyzdzieckiem.pdf)

UCHYLENIE ALIMENTÓW

(biuletynnr5-nppnr456i7-uchyleniealimentw.pdf)

ŚWIADCZENIE 500 +

(biuletynnr6-nppnr456i7-wiadczenie500.pdf)

OGRANICZENIE KONTAKTÓW RODZICA Z DZIECKIEM

(biuletynnumer7-nppnr4567-ograniczeniekontaktwrodzicazdzieckiem.pdf)

TESTAMENT SZCZEGÓLNY- USTNY

(biuletynnumer8-nppnr4567-testamentszczeglny-ustny.pdf)

KAUCJA ZABEZPIECZAJĄCA

(biuletynnumer9-nppnr4567-kaucjazabezpieczajacanaleznociztytuunajmuust.oochr.pr.lokat..pdf)

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ

(biuletynnumer10-nppnr4567-legalizacjasamowolibudowlanej.pdf)

UGODA

(biuletynnumer12-nppnr4567-ugoda.pdf)

Biuletyny Prawne 2017

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 9 w Poznaniu
ul. Głuszyna 187 (budynek Zespołu Szkół z Oddziałem Sportowym Nr 5)

UMOWA DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI - KOSZTY

(biuletynnr1-nppnr9-umowadarowiznynieruchomoci-koszty.pdf)

TESTAMENT ZWYKŁY

(biuletynnr2-nppnr9-testamentzwyky.pdf)

PODWYŻSZENIE CZYNSZU W PRYWATNEJ KAMIENICY

(biuletynnr3-nppnr9-podwyszenieczynszuwprywatnejkamienicy.pdf)

PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU

(biuletynnr4-nppnr9-przyjcieiodrzuceniespadku.pdf)

UMOWA O ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA

(biuletynnr5-nppnr9-umowaozrzeczeniesidziedziczenia.pdf)

ZACHOWEK

(biuletynnr6-nppnr9-zachowek.pdf)

RENTA SOCJALNA

(biuletynnumer7-nppnr9-rentasocjalna.pdf)

ZMIANA WYSOKOŚCI RENTY ALIMENTACYJNEJ

(biuletynnumer8-nppnr9-zmianawysokocirentyalimentacyjnej.pdf)

PROCEDURA UKARANIA RODZICA ZA UTRUDNIANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

(biuletynnumer9-nppnr9-proceduraukaraniarodzicazautrudnianiekontaktwzdzieckiem.pdf)

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

(biuletynnumer10-nppnr9-warunkoweumorzeniepostpowaniakarnego.pdf)

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

(biuletynnumer11-nppnr9-umowasprzedaysamochoduosobowego.pdf)

SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA

(biuletynprawnynpp9nr12-skarganaczynnocikomornika.pdf)

Biuletyny Prawne Rok 2016

Zachęcamy do zapoznania się z biuletynami prawnymi:

Wymogi formalne pozwu o alimenty:

(biuletyn_prawny_wymogi_formalne_pozwu_o_alimenty.pdf)

Zmiany w prawie spadkowym:

(biuletyn_prawny_zmiany_w_prawie_spadkowym.pdf)

Testament holograficzny:

(biuletyn_prawny_testament_holograficzny.pdf)

Zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego od 02.01.2016r.:

(biuletyn_prawny_zmiany_w_zakresie_urlopu_macierzynskiego_i_rodzicielskiego_od_02_01_2016r.pdf)

Sposoby rozwiązania umowy o pracę:

(biuletyn_prawny_sposoby_rozwiazania_umowy_o_prace.pdf)

Zmiany w prawie pracy:

(biuletyn_informacyjny-zmiany_w_prawie_pracy.pdf)

Zmiany w prawie bankowym:

(biuletyn_informacyjny_zmiany_w_prawie_bankowym.pdf)

Różnica między rozwodem, a separacją:

(biuletynprawny-rnicamidzyseparacjarozwodem.pdf)

(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 2554
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem