Informujemy, że przedstawione Biuletyny prawne nie są poradami prawnymi odnoszącymi się do konkretnych przypadków i sytuacji. Biuletyny zawierają ogólne informacje i wskazówki.   Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Biuletynów prawnych, ich treści i grafiki należą do Fundacji TAURUS. Wyżej wymienione utwory nie mogą być wykorzysywane bez zgody Fundacji. 

BIULETYNY PRAWNE 2018

Prawo rodzinne w praktyce

Czym różni się rozwód od separacji? 
Jak napisać pozew o rozwód?
Jak określić wysokość alimentów?
Kiedy można dokonać podziału majątku?

Odpowiedzi na te pytania i nie tylko znajdziesz w naszym nowym biuetynie!
Opracowanie zawiera również wzory pism z wyjaśnieniem, zachęcamy do lektury!

Data publikacji 30.06.2018r.

PRAWO RODZINNE W PRAKTYCE

(praworodzinnewpraktycebiuletyni2018.pdf)

RENTA SOCJALNA PO ZMIANACH

W najnowyszym biuletynie znajdziesz informacje na temat:

  • osób uprawnionych do renty socjalnej
  • postępowania w sprawie przyznania renty socjalnej
  • wysokości renty socjalnej
  • wyłączeń praw do renty socjalnej
  • zbiegu uprawnień rentowych
  • zawieszenia prawa do renty socjalnej
  • i inne 

Zachęcamy do lektury!

Data publikacji: 30.06.2018r. 

RENTA SOCJALNA PO ZMIANACH

(rentasocjalnapozmianach.pdf)

Biuletyny Prawne 2017

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 i 2 w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)

ZAPIS ZWYKŁY

(biuletynnr1-nppnr1i2-zapiszwyky.pdf)

ZAPIS WINDYKACYJNY

(biuletynnr2-nppnr1i2-zapiswindykacyjny.pdf)

WYKONAWCA TESTAMENTU

(biuletynnr3-nppnr1i2-wykonawcatestamentu..pdf)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE

(biuletynnumer4-nppnr1i2-odpowiedziedzialnozadugispadkowe.pdf)

UMOWA DAROWIZNY

(biuletynnumer5-nppnr1i2-darowizna.pdf)

UMOWA ZLECENIA - WZÓR Z OMÓWIENIEM

(biuletynnumer6-nppnr1i2-umowazleceniawzrzomwieniem.pdf)

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW

(biuletynnumer7-nppnr1i2-odczegozaleywysokoalimentw.pdf)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZAWARTEJ NA CZAS OKREŚLONY

(biuletynnumer8-nppnr1i2-rozwizanieumowyopraczawartejnaczasokrelony.pdf)

PRAWO DZIADKÓW DO KONTAKTÓW Z WNUKIEM

(biuletynnumer9-nppnr1i2-prawodziadkwdokontaktwzwnukiem.pdf)

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU PRZEZ WYNAJMUJĄCEGO

(biuletynnumer10-nppnr1i2-wypowiedzenieumowynajmuprzezwynajmujcego.pdf)

UMOWA O DZIEŁO - WZÓR Z OMÓWIENIEM

(biuletynnumer11-nppnr1i2-umowaodizeo-wzrzomwieniem.pdf)

KIEDY DZIADKOWIE ZAPŁACĄ ALIMENTY NA WNUKI

(biuletynnumer12-nppnr1i2-kiedydziadkowiezapacalimentynawnuki.pdf)

Biuletyny Prawne 2017

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 3 w Poznaniu
ul. Matejki 50 (budynek Urzędu Miasta Poznania)

KOSZTY EKSMISJI

(biuletynnumer1-nppnr3-kosztyeksmisji.pdf)

ZASPOKOJENIE POTRZEB RODZINY

(biuletynnumer2-nppnr3-zaspokojeniepotrzebrodziny.pdf)

KORZYSTANIE Z LOKALU WSPÓLNEGO PO ROZWODZIE

(biuletynnumer3-nppnr3-korzystainiezlokaluwsplnegoporozwodzie.pdf)

UMOWA ZLECENIA - EWIDENCJA GODZIN PRACY ZLECENIOBIORCÓW I MINIMALNA STAWKA GODZINOWA

(biuletynnumer4-nppnr3-umowazleceniaewidencjagodzinpracyzlecenioiorcwiminimalnastawkagodzinowa.pdf)

PRAWO PRACY - KOBIETA W CIĄŻY

(biuletynnumer5-nppnr3-prawopracy-kobietawciy.pdf)

PRAWO PRACY - UPRAWNIENIA PRACOWNIKA OJCA

(biuletynnumer6-nppnr3-prawopracy-uprawnieniapracownikaojca.pdf)

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW W SPRAWACH CYWILNYCH

(biuletynnumer7-nppnr3-waciwosdwwpostpowaniucywilnym.pdf)

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE

(biuletynnumer8-nppnr3-postpowanienakazowe.pdf)

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

(biuletynnumer9-nppnr3-upadokonumencka.pdf)

ROZBIÓRKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

(biuletynnumer10-nppnr3-rozbirkaobiektubudowlanego.pdf)

INTERCYZA, A DŁUGI

(biuletynnumer11-nppnr3-intercyzaadugi.pdf)

WYROK ZAOCZNY

(biuletynnumer12-npp3-wyrokzaoczny.pdf)

Biuletyny Prawne 2017

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 4, 5, 6 i 7 w Poznaniu
ul. Bukowska 27/79 (budynek Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Centrum Bukowska)

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

(biuletynnr1-nppnr456i7-wniosekostiwerdzenienabyciaspadku.pdf)

WYMOGI FORMALNE WNIOSKU O UBEZWŁASNOWOLNIENIE

(biuletynnr2-nppnr456i7-wymogiformalnewnioskuoubezwasnowolnienie.pdf)

UMOWA NAJMU

(biuletynnr3-nppnr456i7-umowanajmu.pdf)

KONTAKTY Z DZIECKIEM

(biuletynnr4-nppnr456i7-kontaktyzdzieckiem.pdf)

UCHYLENIE ALIMENTÓW

(biuletynnr5-nppnr456i7-uchyleniealimentw.pdf)

ŚWIADCZENIE 500 +

(biuletynnr6-nppnr456i7-wiadczenie500.pdf)

OGRANICZENIE KONTAKTÓW RODZICA Z DZIECKIEM

(biuletynnumer7-nppnr4567-ograniczeniekontaktwrodzicazdzieckiem.pdf)

TESTAMENT SZCZEGÓLNY- USTNY

(biuletynnumer8-nppnr4567-testamentszczeglny-ustny.pdf)

KAUCJA ZABEZPIECZAJĄCA

(biuletynnumer9-nppnr4567-kaucjazabezpieczajacanaleznociztytuunajmuust.oochr.pr.lokat..pdf)

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ

(biuletynnumer10-nppnr4567-legalizacjasamowolibudowlanej.pdf)

UGODA

(biuletynnumer12-nppnr4567-ugoda.pdf)

Biuletyny Prawne 2017

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 9 w Poznaniu
ul. Głuszyna 187 (budynek Zespołu Szkół z Oddziałem Sportowym Nr 5)

UMOWA DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI - KOSZTY

(biuletynnr1-nppnr9-umowadarowiznynieruchomoci-koszty.pdf)

TESTAMENT ZWYKŁY

(biuletynnr2-nppnr9-testamentzwyky.pdf)

PODWYŻSZENIE CZYNSZU W PRYWATNEJ KAMIENICY

(biuletynnr3-nppnr9-podwyszenieczynszuwprywatnejkamienicy.pdf)

PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU

(biuletynnr4-nppnr9-przyjcieiodrzuceniespadku.pdf)

UMOWA O ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA

(biuletynnr5-nppnr9-umowaozrzeczeniesidziedziczenia.pdf)

ZACHOWEK

(biuletynnr6-nppnr9-zachowek.pdf)

RENTA SOCJALNA

(biuletynnumer7-nppnr9-rentasocjalna.pdf)

ZMIANA WYSOKOŚCI RENTY ALIMENTACYJNEJ

(biuletynnumer8-nppnr9-zmianawysokocirentyalimentacyjnej.pdf)

PROCEDURA UKARANIA RODZICA ZA UTRUDNIANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

(biuletynnumer9-nppnr9-proceduraukaraniarodzicazautrudnianiekontaktwzdzieckiem.pdf)

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

(biuletynnumer10-nppnr9-warunkoweumorzeniepostpowaniakarnego.pdf)

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

(biuletynnumer11-nppnr9-umowasprzedaysamochoduosobowego.pdf)

SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA

(biuletynprawnynpp9nr12-skarganaczynnocikomornika.pdf)

Biuletyny Prawne Rok 2016

Zachęcamy do zapoznania się z biuletynami prawnymi:

Wymogi formalne pozwu o alimenty:

(biuletyn_prawny_wymogi_formalne_pozwu_o_alimenty.pdf)

Zmiany w prawie spadkowym:

(biuletyn_prawny_zmiany_w_prawie_spadkowym.pdf)

Testament holograficzny:

(biuletyn_prawny_testament_holograficzny.pdf)

Zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego od 02.01.2016r.:

(biuletyn_prawny_zmiany_w_zakresie_urlopu_macierzynskiego_i_rodzicielskiego_od_02_01_2016r.pdf)

Sposoby rozwiązania umowy o pracę:

(biuletyn_prawny_sposoby_rozwiazania_umowy_o_prace.pdf)

Zmiany w prawie pracy:

(biuletyn_informacyjny-zmiany_w_prawie_pracy.pdf)

Zmiany w prawie bankowym:

(biuletyn_informacyjny_zmiany_w_prawie_bankowym.pdf)

Różnica między rozwodem, a separacją:

(biuletynprawny-rnicamidzyseparacjarozwodem.pdf)

(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 2990
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem