Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Maj 22, 2020, 16:49 | Brak komentarzy »

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469), dokonano wielu istotnych zmian w procedurze cywilnej.


Celem nowelizacji było wprowadzenie kompleksowej reformy postępowania w sprawach cywilnych bazującej na usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu rozpoznawania spraw przed sądami powszechnymi.


Poniedziałek, Maj 18, 2020, 13:35 | Brak komentarzy »

Od 2020 roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące kosztów komorniczych. Koszty jakie obowiązują w bieżącym roku są uregulowane w Ustawie o komornikach sądowych oraz w Ustawie o kosztach komorniczych, a przepisy w niej zawarte znacznie wpływają na prace firm komorniczych jak i wysokości opłat jakie musi ponieść osoba zadłużona, a także na specyfikę samej egzekucji.

 


Piątek, Maj 15, 2020, 16:09 | Brak komentarzy »

Wniosek egzekucyjny służy przymusowemu wyegzekwowaniu należności w zakresie spłaty zadłużenia, inicjatorem takiego wniosku jest wierzyciel. Następuje to między innymi, gdy dłużnik nie reagował na wezwanie do zapłaty, unikał kontaktu z wierzycielem lub jego pełnomocnikiem czy przegrał spór w sądzie.


Poniedziałek, Maj 11, 2020, 15:58 | Brak komentarzy »

Zasady ponoszenia przez nieletnich odpowiedzialności za popełnione przez nich czyny karalne regulują następujące akty prawne:


  • ustawa z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Odpowiedzialność nieletnich przed sądem rodzinnym

W świetle ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przez pojęcie „nieletni” rozumie się trzy kategorie osób:


Piątek, Maj 8, 2020, 17:10 | Brak komentarzy »

Sądowego ustalenia ojcostwa mogą żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka, przy czym matka ani domniemany ojciec nie mogą wytoczyć powództwa o ustalenie ojcostwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, matka oraz domniemany ojciec mogą wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Powództwo o ustalenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.


środa, Maj 6, 2020, 12:48 | Brak komentarzy »

Mikrorachunek podatkowy jest indywidualnym numerem rachunku podatkowego, przypisanym  do danego podatnika, pracodawcy – płatnika służącym do przekazywania wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT).


Poniedziałek, Kwiecień 27, 2020, 13:35 | Brak komentarzy »

Postępowanie egzekucyjne ma na celu przymusowe zrealizowanie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu prawa cywilnego materialnego. W głównej mierze obejmuje to sprawy o przymusowe wykonanie orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, które stanowią tytuły egzekucyjne.


Piątek, Kwiecień 24, 2020, 17:39 | Brak komentarzy »

Często dochodzi do sytuacji, że chcąc skierować sprawę do sądu nie jesteśmy w stanie wskazać adresu strony przeciwnej. W takim przypadku należy złożyć wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Składając taki wniosek należy uprawdopodobnić, że miejsce pobytu strony nie jest znane. Sąd Najwyższy przyjął, że uprawdopodobnienie, iż miejsce pobytu strony jest nieznane, stanowi podstawowy warunek ustanowienia kuratora.


Poniedziałek, Kwiecień 20, 2020, 13:00 | Brak komentarzy »

W judykaturze przyjmuje się, iż gwarancja jest odrębną, dodatkową formą zabezpieczenia interesów kupującego. Gwarancji udziela sam gwarant, decydując o tym, w jakim zakresie chce przejąć ryzyko ponad albo obok tego, co przewiduje rękojmia. Treść stosunku gwarancji jest, zgodnie z art. 577 § 1 k.c., kształtowana przez umowę.


Poniedziałek, Kwiecień 6, 2020, 13:17 | Brak komentarzy »

W zależności od okoliczności sprawy i sytuacji życiowej osoby eksmitowanej, miejscem zamieszkania po eksmisji może być lokal socjalny, lokal zamienny lub pomieszczenie tymczasowe. W niektórych sytuacjach eksmisja zostaje przeprowadzona do noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej przez gminę.


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 52812
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem