Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Październik 10, 2018, 12:04 | Brak komentarzy »

Niniejszy post ma na celu przede wszystkim wyjaśnić, jak należy właściwie oznaczyć środek odwoławczy od poszczególnych rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu cywilnym. Mylne oznaczenie „apelacji” jako „zażalenia” lub inne zatytułowanie środka odwoławczego wnoszonego do sądu, np. jako „odwołanie”, a także zaniechanie oznaczenia środka odwoławczego, nie spowodują wstrzymania jego rozpoznania, pod warunkiem, że dopełnione zostaną wszelkie inne wymogi formalne związane z wniesieniem tego środka odwoławczego do sądu.


środa, Październik 3, 2018, 14:32 | Brak komentarzy »

Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ww. obowiązek ma charakter alimentacyjny i wchodzi w zakres obowiązków wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny. 


Poniedziałek, Październik 1, 2018, 12:53 | Brak komentarzy »

Z dniem 9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1104). Główne zmiany wprowadzone ww. nowelizacją to:

1)      skrócenie terminu przedawnienia roszczeń - dotychczas jeżeli przepis szczególny nie stanowił inaczej, termin przedawnienia wynosił 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata. Nowelizacja Kodeksu cywilnego skróciła dziesięcioletni okres przedawnienia do lat 6, przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata,


środa, Wrzesień 26, 2018, 08:24 | Brak komentarzy »

 

Ustalenie ojcostwa w przypadku dziecka urodzonego poza małżeństwem

Jeśli rodzice dziecka nie są małżeństwem istnieją dwa sposoby ustalenia, że ojcem dziecka jest dany mężczyzna:

1. uznanie dziecka w urzędzie stanu cywilnego,

2. ustalenie ojcostwa w sądzie.


Wtorek, Wrzesień 25, 2018, 09:16 | Brak komentarzy »

 

Uszkodzenia ciała wywołane poślizgnięciem się na chodniku lub oberwaniem sopli lodu z dachu budynku bardzo często są wynikiem zaniedbań konkretnych osób lub instytucji, odpowiedzialnych za właściwe utrzymanie obiektu, na terenie którego doszło do wypadku. Określenie podmiotu odpowiedzialnego za należyte utrzymanie chodnika lub budynku w czasie zimy wymaga ustalenia kilku okoliczności. 


Czwartek, Lipiec 19, 2018, 07:45 | Brak komentarzy »

Niniejsze opracowanie ma na celu wyjaśnienie, jak należy właściwie oznaczyć pismo wnoszone do sądu w poszczególnych sprawach rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym. 


środa, Lipiec 18, 2018, 08:06 | Brak komentarzy »

Tym razem - wyjątkowo - na blogu przedstawiamy opinię prawną, na temat wyliczania stażu pracy w gospodarstwie rolnym. Poniżej kazus.


Czwartek, Czerwiec 28, 2018, 13:55 | Brak komentarzy »

Zgodnie z zasadą równości stron w postępowaniu egzekucyjnym komornik ma obowiązek zawiadomić dłużnika, że na wniosek wierzyciela wszczął wobec niego egzekucję. Takie zawiadomienie ma zapewnić dłużnikowi ewentualne podjęcie kroków prawnych dla obrony swych interesów – przykładowo dłużnik może złożyć do sądy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego jeśli dopiero z zawiadomienia dowiedział się o podjęciu wobec niego działań zmierzających do egzekucji długu. Jeśli dłużnik udowodni, że nie mógł bronić swoich interesów z uwagi na brak prawidłowego doręczenia mu np. wydanego przez sąd nakazu zapłaty może podjąć skutecznie działania w tym celu.


Poniedziałek, Czerwiec 25, 2018, 11:38 | Brak komentarzy »

Umowy zawierane przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorstwa (tj. poza lokalem sprzedawcy) lub na odległość (np. przez Internet) można rozwiązać pod warunkiem przestrzegania ustalonych przez ustawodawcę zasad. Kwestie prawne w tym obszarze regulują szczegółowo przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w art. 27 i następne.  

 

 


Poniedziałek, Czerwiec 25, 2018, 09:11 | Brak komentarzy »

W chwili obecnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 408), opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie:

1)      bezgotówkowej:

- przelewem na rachunek bankowy właściwego sądu,

- za pośrednictwem portalu e-Płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;

2)      wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za pośrednictwem którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej;

3)      znaków opłaty sądowej:

- w formie papierowej, znaki można kupić w kasie sądu,

- w formie tzw. e-znaków, które można nabyć za pośrednictwem portalu e-Płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl.

 


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 4539
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem