Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Czerwiec 27, 2024, 18:16

Instytucja tzw. urlopu uzupełniającego została uregulowana w art. 158 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) – dalej jako „k.p.”.  

Urlop uzupełniający to urlop przysługujący pracownikowi, który w ciągu roku kalendarzowego nabył prawo do urlopu w wyższym wymiarze. Nabycie prawa do urlopu  w wyższym wymiarze, np. 26 dni w miejsce dotychczasowego wymiaru 20 dni, może być konsekwencją różnych zdarzeń, m.in. pozostawania dłużej w zatrudnieniu lub zdobycia dodatkowego wykształcenia, co powoduje zwiększenie wymiaru urlopu przysługującego danemu pracownikowi. Uprawnienie do urlopu uzupełniającego powstaje nie z początkiem roku kalendarzowego, lecz w dniu przekroczenia co najmniej dziesięcioletniego okresu zatrudnienia czy to w wyniku dłuższego pozostawania w zatrudnieniu czy też w wyniku zdobycia dodatkowego wykształcenia.

[czytaj dalej]

Zgodnie z art. 158 k.p., pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż w świetle przytoczonego unormowania, o urlopie uzupełniającym będzie można mówić wyłącznie  w sytuacji wykorzystania przez pracownika urlopu w dotychczasowym wymiarze. Jeżeli natomiast pracownik nie wykorzystał urlopu w dotychczasowym wymiarze, ale równocześnie nabył prawo do wyższego wymiaru urlopu, to wówczas pracownikowi przysługuje urlop  w nowym (wyższym) wymiarze.

Do urlopu uzupełniającego stosuje się ogólne zasady udzielania urlopów wypoczynkowych. Oznacza to w szczególności powinność pracodawcy udzielenia również tego urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo – art. 161 k.p. Jeżeli ze względu na moment nabycia prawa albo z innych powodów przewidzianych w k.p. udzielenie urlopu wypoczynkowego w tym terminie jest niemożliwe, to wówczas,  zgodnie z art. 168 k.p., urlopu udziela się do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 14546
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem