Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Czerwiec 28, 2024, 14:36

Zgodnie z treścią art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny  i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2809 ze zm.) – dalej jako „k.r.o.”, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Wykaz składników majątku osobistego każdego z małżonków został z kolei zawarty  w art. 33 k.r.o.. I tak, w świetle art. 33 pkt 5) k.r.o., do majątku osobistego każdego  z małżonków należą prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie. Niezbywalność prawa oznacza, iż nie może być ono przedmiotem czynności prawnej inter vivos, czyli między żyjącymi, a zatem nie może ono być przedmiotem np. umowy sprzedaży czy umowy darowizny. Równocześnie prawo takie powinno charakteryzować się jednopodmiotowością, to znaczy, że musi ono przysługiwać jednej osobie.

[czytaj dalej]

Co do zasady, prawami niezbywalnymi, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, są: prawo do alimentów, prawo do wynagrodzenia, prawo do lokalu służbowego, niektóre przypadki użykowania, przysługujące jednemu z małżonków prawo dożywocia, a także służebności osobiste, z wyłączeniem służebności mieszkania.

 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 558) – dalej jako „u.s.m.” może być ustanowione na rzecz członka spółdzielni albo członka spółdzielni i jego małżonka. Omawiane prawo  jest niezbywalne, nie przechodzi  na spadkobierców i nie podlega egzekucji, zgodnie z art. 9 ust. 3 u.s.m. Jeżeli zatem spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje tylko jednemu  z małżonków, będzie ono wówczas stanowiło składnik majątku osobistego tego małżonka. Jeżeli natomiast spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego będzie przysługiwało obojgu małżonkom, wejdzie ono wówczas do ich majątku wspólnego.

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 14513
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem