Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Wrzesień 30, 2021, 10:43 | Brak komentarzy »

Samorząd Zawodowy Radców Prawnych powołany został ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radca prawnych (Dz.U. 1982 nr. 19 poz. 145 z późn.zm.) dalej: „Ustawa”. Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego, zwanego dalej: „samorządem”. Przynależność radców prawnych i aplikantów radcowskich do samorządu jest obowiązkowa. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych.


środa, Wrzesień 29, 2021, 07:54 | Brak komentarzy »

Adwokatura zorganizowania jest na zasadach samorządu zawodowego. Powołana została ustawą Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r (Dz.U. 1982 nr. 16 poz. 124 z późn.zm.) dalej: „Ustawa” Tytuł zawodowy „Adwokat” podlega ochronie prawnej. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.


Wtorek, Wrzesień 28, 2021, 09:28 | Brak komentarzy »

Instytucja Rzecznika Praw Dziecka (dalej „Rzecznik”) powołana została Ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000r., nr 6 poz. 69 z późn. zm.). Nadrzędną rolą Rzecznika Praw Dziecka jest ochrona dziecka. Stoi na straży jego praw, które określone są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Rzecznik musi mieć świadomość, że naturalnym środowiskiem dziecka jest rodzina.


Poniedziałek, Wrzesień 27, 2021, 13:31 | Brak komentarzy »

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich (dalej „Rzecznik”) powołana została Ustawą z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020r., poz. 627). Pierwszym Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Polsce, była powołana w późniejszym okresie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego prof. Ewa Łętowska. Rzecznika powołuje się za zgodą Senatu. Wniosek o jego powołanie składa albo Marszałek Sejmu lub grupa 35 posłów.


Piątek, Wrzesień 24, 2021, 13:57 | Brak komentarzy »

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. 
Prezesa powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.


Piątek, Wrzesień 24, 2021, 13:56 | Brak komentarzy »

Rzecznik praw pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej, powoływanym i odwoływanym przez Prezesa Rady Ministrów. Głównym zadaniem Rzecznika jest ochrona praw pacjentów.


Czwartek, Wrzesień 16, 2021, 08:50 | Brak komentarzy »

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.
Rzecznika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.


Wtorek, Wrzesień 14, 2021, 09:12 | Brak komentarzy »

Notariusz to osoba zaufania publicznego, która jest powołana do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną dokonać formę notarialną. Są bowiem takie czynności prawne, które aby były ważne muszą mieć formę aktu notarialnego np. umowa sprzedaży nieruchomości. Notariusz dokonuje swoich czynności w kancelarii notarialnej. Osoba, która ma potrzebę skorzystania z usług notariusza może w zasadzie skorzystać z pomocy dowolnej kancelarii notarialnej, bowiem standardy sporządzania aktów notarialnych są takie same dla każdego notariusza.


Piątek, Wrzesień 10, 2021, 15:12 | Brak komentarzy »

Rzecznik Finansowy to instytucja powołana do podejmowania działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy reprezentuje. Innymi słowy rzecznik ma kompetencje do podejmowania działań w przypadku sporów powstałych między klientem, a podmiotem rynku finansowego np. z bankiem czy z firmą ubezpieczeniową. Rzecznik działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – dalej Ustawa.


środa, Wrzesień 8, 2021, 08:27 | Brak komentarzy »

Samorząd terytorialny jest zobowiązany do wykonywania zadań w zakresie ochrony interesów konsumentów. Zadania samorządu powiatowego w tej kwestii wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik praw konsumentów (rzecznik konsumentów). Rzecznik jest zatrudniany przez starotstę lub prezydenta miasta (w przypadku miast na prawach powiatu). Wymogiem zatrudnienia na tym stanowisku jest przede wyszystkim warunek posiadnia wyższego wynagrodzenia, w szczególności prawniczego lub ekonomicznego, oraz legitymowanie się minimum pięcioletnim doświadczeniem zawodowym.


(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 2567
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem