Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Wrzesień 27, 2023, 08:57

Z ulgi może skorzystać:

- osoba niepełnosprawna,

- osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,

pod warunkiem poniesienia wydatków na rehabilitację lub wydatków związanych  z ułatwieniem  wykonywania funkcji życiowych.

Co do zasady, ulga przysługuje w przypadku posiadania dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku. Dokumentem takim może być faktura, rachunek, dowód wpłaty  na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu,  ile oraz za co zapłacił, a także posiadania dokumentu takiego jak:

[czytaj dalej]

- orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub

- decyzja, która przyznaje rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności
do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną albo

- orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów albo

- orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów, które obowiązywały do 31 sierpnia 1997 roku.

 

Z ulgi można też skorzystać, jeśli ma się na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, której dochody w 2022 r. nie mogły przekroczyć 16 061,28 zł.  Osoba niepełnosprawna, która pozostaje na utrzymaniu podatnika, to jego współmałżonek, dziecko własne, dziecko przysposobione, dziecko obce przyjęte na wychowanie, pasierb, rodzic, rodzic współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć lub synowa.

 

Wydatki, które można odliczyć, zostały wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 6), ust. 7-7g,
ust. 13a, ust. 15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.) – dalej jako „ustawa”. Katalog wydatków podlegających odliczeniu ma charakter zamknięty. Wydatki podlegające odliczeniu są:

- nielimitowane – wówczas można odliczyć całą kwotę takiego wydatku, bądź

- limitowane – wówczas można odliczyć kwotę, która uwzględnia „górny” lub „dolny” limit kwotowy.

 

W przypadku wydatków:

- nielimitowanych – odliczeniu podlega kwota poniesionego wydatku;

- ograniczonych „górnym” limitem kwotowym – odliczeniu podlega kwota poniesionego wydatku, ale nie można odliczyć więcej niż określa to limit;

- częściowo sfinansowanych (dofinansowanych) np. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą otrzymanego dofinansowania;

- na leki – odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

 

Ulga jest odliczana od:

- dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej albo

- przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki:

- które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

- które nie zostały odliczone od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub

- które nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Odliczeniu od przychodu podlegają wydatki:

- które nie zostały odliczone od dochodu,

- które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 14508
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem