Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Grudzień 5, 2022, 17:12

W ramach kontynuacji tematu pieczy zastępczej, w niniejszym wpisie zajmiemy się kwestią regulacji prawnych związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej nad dzieckiem niepełnosprawnym. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w pewnych aspektach trochę inaczej regulują sytuację małoletniego z orzeczeniem o niepełnosprawności, który jest umieszczany w pieczy zastępczej. Poniżej przedstawimy czego dotyczą te różnice.

[czytaj dalej]

Pierwsza kwestia to przepis, który mówi o tym, że piecza zastępcza nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jest powierzana przede wszystkim rodzinie zastępczej zawodowej. Oznacza to, że głównie opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi uzyskują zawodowe rodziny zastępcze. Przepisy jednak nie ustanawiają w tym przypadku bezwzględnego obowiązku powierzania dzieci opiece zawodowym rodzinom zastępczym. Tak naprawdę, każdy przypadek powinien być badany przez sąd indywidualnie i nie ma przeszkód prawnych aby dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności trafiło np. do spokrewnionej rodziny zastępczej, o ile dobro dziecka temu będzie służyć.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dodatkowo reguluje, że w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej nie można w tym samym czasie umieścić dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i dzieci na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Kolejna odmienność dotyczy okresu trwania pieczy zastępczej. Co do zasady objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Czas ten może zostać wydłużony w określonych przypadkach m.in. jeśli osoba pełnoletnia przebywająca w pieczy zastępczej, o ile posiada ona orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w uczelni lub na kursach, jeśli uch ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia. W opisanej sytuacji przebywanie w pieczy zastępczej trwać może maksymalnie do ukończenia przez taką osobą 25. roku życia.

Inne są również wymagania w stosunku do osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi, które są niepełnosprawne. Mianowicie kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, którzy zamierzają sprawować opiekę wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi muszą przejść szkolenie w szerszym zakresie. Obejmuje ono dodatkowo pozyskanie wiedzy na temat:

  • wczesnej diagnostyki, w tym wczesnego rozpoznawania zaburzeń rozwojowych, interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, jako kompleksowej wielospecjalistycznej pomocy dziecku niepełnosprawnemu,
  • rozwoju dziecka, w tym rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego oraz metod rewalidacji i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • informacji o organizacjach i instytucjach wspierających oraz udzielających specjalistycznej pomocy rodzinom wychowującym dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami,
  • specjalnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych.


Więcej informacji na temat pieczy zastępczej znajduje się w biuletynie prawnym, który znajduje się na stronie: http://poradyprawne-taurus.pl/1_5_biuletyny.html.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 14525
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem