Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Czerwiec 15, 2020, 13:10

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego może złożyć każdy, kto posiada taką wiedzę. Zawiadomienie można złożyć w dowolnej jednostce Policji lub prokuraturze. Co do zasady postępowanie powinna prowadzić jednostka właściwa ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa. W przypadku jednak nieprawidłowego złożenia zawiadomienia, sprawa powinna zostać przekazana niezwłocznie jednostce odpowiedniej ze względu na miejsce zaistnienia zdarzenia.

Zawiadomienie można złożyć w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

Nierzadko zdarzają się sytuacje, że zawiadomienia są anonimowe. Jeśli opisane w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zdarzenia i przytoczone okoliczności dają uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego organy ścigania mają obowiązek wszcząć postępowanie. Z kolei jeśli zgłoszenie składa osoba, która nie ukrywa swojej tożsamości, jedną z pierwszych czynności jest przesłuchanie tej osoby w charakterze świadka.


Warto pamiętać, o regulacji z art. 304 par. 1 k.p.k. Przepis ten reguluje tzw. społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie tj. każdy kto dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Sankcje za brak poinformowania służb o popełnionym czynie zabronionym grożą w przypadku enumeratywnie wymienionych w kodeksie karnym przestępstw: art. 118 k.k. (eksterminacja), art. 118a (zamach przeciwko ludności), art. 120 – 124 (środki masowej zagłady), art. 127-128 (zamach stanu), art. 130 (szpiegostwo ), art. 134 (zamach na życie Prezydenta RP), art. 140 (zamach terrorystyczny), art. 148 (zabójstwo), art. ciężki uszczerbek na zdrowiu), art. art. 163 (spowodowanie niebezpiecznych zdarzeń), art. 166 (piractwo), art. 189 (pozbawienie wolności), art. 197 par. 3 lub 4 (gwałt), art. 198 (wykorzystanie bezradności, upośledzenia), art. 200 (obcowanie z małoletnimi), art. 252 (wzięcie zakładnika). Kto mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego ww. czynów podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 52794
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem