Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Marzec 11, 2020, 09:00

Warunki uzyskania prawa jazdy kat. B określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami oraz poszczególne rozporządzenia.


Prawo jazdy kategorii B stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej, oraz z przyczepy lekkiej, zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, a także pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Prawo jazdy jest wydawane osobie, która:

  • osiągnęła wiek 18 lat,
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii,
  • zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii;
  • uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy złożyła oświadczenie, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym należy w powyższym zakresie spełnić przesłanki szczegółowo określone w wyżej powołanej ustawie,
  • uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy złożyła oświadczenie, że nie został orzeczony w stosunku do niej, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, nie ma zatrzymanego prawa jazdy ani pozwolenia na kierowanie tramwajem, nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Istnieją również negatywne przesłanki wydania prawa jazdy. Tym samym prawo jazdy nie może być wydane osobie przykładowo u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub też w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu.


Prawo jazdy jest wydawane przez starostę, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 38104
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem