Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Luty 28, 2020, 17:14

Kodeks rodzinny i opiekuńczy bardzo szczegółowo reguluje zasady nadania nazwisk dzieciom. Kwestia nazwiska jakie nosi dziecko nie jest zatem zależna od woli rodziców, ale jest szczegółowo uregulowana przez przepisy prawa (art. 87 i nast. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Nazwisko dziecka pochodzącego z małżeństwa - „małżeńskiego”

Zgodnie z tymi przepisami dziecko, co do którego zachodzi domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Co jednak w sytuacji gdy małżonkowie noszą różne nazwiska? Wtedy dziecko będzie nosiło takie nazwisko jakie zgodnie wskażą w swoich oświadczeniach małżonkowie, przy czym może to być wyłącznie nazwisko jednego z rodziców lub też nazwisko powstałe przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca. Jeśli zaś małżonkowie nie złożą takich zgodnych oświadczeń, wtedy ich dziecko będzie nosiło nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Zasady powyższe znajdą zastosowanie również wtedy gdy rodzice zawrą związek małżeński już po urodzeniu się dziecko, z tym jednak, że zmiana nazwiska dziecka, którego rodzice zawarli małżeństwo po ukończeniu przez dziecko 13 lat, wymaga zgody samego dziecka.


Nazwisko dziecka „pozamałżeńskiego”

W przypadku dziecka nie pochodzącego z małżeństwa rodziców dla ustalenia jego pochodzenia konieczne jest bądź to uznanie dziecka przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, bądź to sądowe ustalenie ojcostwa.


W przypadku uznania dziecka będzie ono nosiło nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych z oświadczeniami dotyczącymi uznania ojcostwa. Również tutaj rodzice są ograniczeni w zakresie wskazania nazwiska dziecka – mogą bowiem wskazać bądź to nazwisko jednego z nich bądź też nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca. Jeśli brak jest zgodnego oświadczenia rodziców dziecko nosi nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Jeśli w chwili uznania dziecko ukończyło ono 13 lat do zmiany nazwiska konieczna jest jego zgoda.


Analogiczne zasady jak w przypadku uznania dziecka zobowiązany jest zastosować sąd w sytuacji w której dochodzi do sądowego ustalenia ojcostwa.

 

Nazwisko dziecka gdy nie wiadomo kto jest ojcem lub gdy rodzice są nieznani

Jeśli ojcostwa nie udało się ustalić dziecko nosi nazwisko matki. W przypadku rodziców nieznanych o nazwisku dziecka decyduje i nadaje je sąd opiekuńczy.

 

Nazwisko rodzeństwa

Ustawodawca dbając o zachowanie pewnej tożsamości i poczucia więzi czy przynależności rodzinnej uznał również, że dzieci pochodzące od tych samych rodziców noszą takie samo nazwisko. Nie jest więc możliwe aby jedno dziecko nosiło przykładowo nazwisko matki, a drugie ojca.

 
Nazwisko dziecka po ślubie matki z mężczyzną nie będącym ojcem

Jeśli matka małoletniego dziecka zawarła związek małżeński z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka małżonkowie mogą złożyć oświadczenie, że dziecko będzie nosiło takie nazwisko jak ich wspólne dzieci. Nadanie dziecku takiego nazwiska nie jest jednak możliwe gdy dziecko nosi nazwisko ojca lub nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca. Takie same zasady mają zastosowanie gdy ojciec dziecka zawrze małżeństwo z kobietą nie będącą matką dziecka. Oczywiście do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat konieczna jest jego zgoda.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 38103
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem