Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Styczeń 31, 2020, 16:15

Wezwanie do zapłaty jest pismem kierowanym przez wierzyciela do dłużnika w celu odzyskania należności. Stanowi pierwszy krok na drodze do odzyskania należnych wierzycielowi pieniędzy. Wezwanie do zapłaty jako forma pozasądowej próby rozwiązania sporu jest jednym z obowiązkowych elementów pozwu, nie załączenie do pozwu wezwania albo innego dowodu potwierdzającego podjęcie próby przedsądowego załatwienia sporu skutkuje zwrotem pozwu. Innymi słowy, bezskuteczne wezwanie do zapłaty otwiera drogę do wytoczenia powództwa. Ponadto wezwanie do zapłaty pozwala uniknąć procesu, a więc dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Nie ma jednego obowiązującego wzoru wezwania do zapłaty. Wierzyciel ma zatem wolną rękę przy wyborze formy wysyłanego wezwania. Warto jednak pamiętać, że aby wezwanie było skuteczne i skłoniło naszego dłużnika do spłaty długu, powinno być napisane językiem oficjalnym i stanowczym.


Mimo, iż nie ma z góry narzuconego wzoru, każde wezwanie do zapłaty powinno zawierać następujące elementy: data i miejsce sporządzenia, dane wierzyciela, dane dłużnika, stosunek prawny z którego wynika obowiązek zapłaty, kwota długu, ewentualnie może podać również naliczone już odsetki), termin spłaty długu (wyznaczony przez wierzyciela), numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty, podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.


Jeśli chodzi o stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty, są to okoliczności powodujące powstanie zobowiązania po stronie dłużnika. Może być to np. umowa sprzedaży, faktura lub inny dokument potwierdzający wykonaną usługę.


Termin spłaty długu, wyznaczony przez wierzyciela, jest dowolny. W praktyce jednak najczęściej spotyka się terminy 7 lub 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty.


W wezwaniu powinno zamieścić się informację mówiącą o dalszych planach wierzyciela
w przypadku nieotrzymania zapłaty, tj. np. o wstąpieniu na drogę sądową, zaprzestaniu dostarczania usług lub towarów, zerwaniu umowy. W przypadku skierowania sprawy do sądu najczęściej to dłużnik obciążony zostaje kosztami procesowymi o czym również warto wspomnieć w wezwaniu do zapłaty.


Poza zaprzestaniem dostaw lub skierowaniem sprawy do sądu, wierzyciel ma możliwość sprzedaży długu na giełdzie długów, a także opublikowania danych dłużnika w ogólnodostępnych bazach danych BIG (Biur Informacji Gospodarczej). Zawarcie takiej klauzuli w wezwaniu także może skłonić dłużnika do zapłaty należnych nam pieniędzy.


W wezwaniu do zapłaty można też użyć koloru czerwonego lub powiększonej czcionki w celu podkreślenia mocnych słów oraz najważniejszych kwestii. Jest to bardzo prosta, lecz często skuteczna metoda dotarcia do świadomości dłużnika.


Nigdzie nie zostało jednoznacznie wskazane, kiedy wierzyciel powinien sporządzić i wysłać wezwanie do zapłaty, należy jednak zwrócić uwagę, iż statystycznie możliwość odzyskania należności maleje wraz z upływem czasu po upływie pierwotnie określonego terminu płatności.


Przepisy nie regulują liczby wysłanych wezwań do zapłaty przed wstąpieniem na drogę sądową. Oczywiście jeśli pierwsze wezwanie do zapłaty zostało przez naszego dłużnika zignorowane, warto spróbować drugi, a nawet trzeci raz. Nie ma jednak najmniejszego sensu wysyłania danemu dłużnikowi nieskończonej liczby wezwań do zapłaty.

 

Wzór:

 

…………………………………..

(Miejscowość i data)

……………………………………

(Nazwa i adres wierzyciela)

 

…………………………………

(Nazwa i adres dłużnika)

 


Wezwanie do zapłaty

 


Niniejszym wzywamy Panią/Pana/Państwo............... do zapłaty w terminie ………………. dni od dnia doręczenia wezwania kwoty……………………………… (słownie: ……………………..) wraz z odsetkami za opóźnienie w płatnościach liczonymi od dnia ................. do dnia zapłaty .................................. która to kwota odsetek na dzień wystosowania niniejszego wezwania wynosi .....................................................

Powyższa należność wynika z następujących faktur/rachunków:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Podaną wyżej kwotę prosimy wpłacić na podany niżej rachunek bankowy:

………………………………………………………………………………………. (nazwa banku)

………………………………………………………………………………………. (numer konta)

W przypadku braku możliwości jednorazowej zapłaty całej kwoty w wyżej wymienionym terminie prosimy o niezwłoczne przedstawienie pisemnej propozycji spłaty przedmiotowej należności z rozłożeniem jej na raty ze wskazaniem ich ilości, terminów oraz wysokości. Zostanie ona przez nas rozważona,
Do wniosku o rozłożenie na raty należy załączyć deklarację uznania długu.

Ponadto informujemy, że dobrowolna zapłata całej należności pozwoli uniknąć poniesienia przez Panią/Pana/Państwa wysokich kosztów procesu w przedmiotowej sprawie,
Prosimy traktować niniejsze pismo jako ostateczne wezwanie przedprocesowe.

 

Z poważaniem

…………………

(podpis)


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 57473
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem