Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Czerwiec 14, 2024, 08:59

Brojlery kurze to wyselekcjonowane linie kur, które charakteryzują się znacznie szybszymi przyrostami dobowymi niż kury czysto-rasowe i mniejszym zużyciem paszy na 1 kg masy ciała. Ptaki te przy zapewnieniu odpowiednich warunków hodowli dynamicznie przybierają na wadze, tym samym stosunkowo wcześnie mogą zostać przeznaczone do uboju.

Kurczęta brojlery odznaczają się:

 • intensywnym tempem wzrostu,
 • szybkim osiąganiem szczytu średniodobowych przyrostów masy ciała,
 • małym otłuszczeniem,
 • stosunkowo dużą wydajnością rzeźną,
 • optymalnym zużyciem paszy na 1 kg przyrostu,
 • doskonałym umięśnieniem klatki piersiowej i ud,
 • białą barwą upierzenia i białą lub żółtą skórą,
 • szybkim opierzaniem.

[czytaj dalej]

Odchów brojlerów nie jest czasochłonny – trwa do 5-7-go tygodnia ich życia, niemniej jednak hodowca musi zapewnić im odpowiednie warunki żywieniowe i bytowe. Aby kurczęta brojlery mogły osiągnąć pożądaną masę ciała w tak krótkim czasie, potrzebują odpowiedniego żywienia. Najintensywniejszy przyrost masy ciała brojlery osiągają między pierwszym a czwartym tygodniem życia, w późniejszym czasie tempo przyrostu stopniowo maleje.

W zakresie żywienia kurcząt brojlerów zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące, określające dobrostan zwierząt – mowa tu m. in. o zapewnieniu stałego dostępu do paszy, względnie skarmiania w określonych odstępach czasu, nadto kurczęta nie mogą być pozbawione pokarmu dłużej niż 12 godzin przed przewidywaną godziną uboju.

Należy pamiętać o zapewnieniu ptakom świeżego powietrza. Wentylacja to nie tylko odpowiednia temperatura, ale i wymiana gazów (CO2 i tlenu). Kurnik powinien być odpowiednio ogrzany przed wstawieniem kurcząt, tj. do temperatury 33 – 35ºC, temperatura posadzki powinna być na poziomie co najmniej 29ºC.


System wentylacji musi tak działać, aby:

 • koncentracja amoniaku nie przekraczała 20 ppm,
 • koncentracja siarkowodoru nie była wyższa niż 5 ppm,
 • koncentracja CO2 nie przekraczała 3000 ppm – mierzona na poziomie głów kurcząt,
 • temperatura wewnętrzna nie przekraczała temperatury zewnętrznej o więcej niż 3ºC, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona w cieniu przekracza 30ºC,
 • średnia wilgotność względna mierzona wewnątrz kurnika w ciągu 48 godzin nie przekraczała 70%, jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa niż 10ºC.

Do 10-go dnia życia pisklęta brojlerów mogą przebywać w dużym zagęszczeniu – 40-50 szt/m². W miarę wzrostu należy im zwiększać przestrzeń życiową dochodząc w końcowym okresie do obsady na poziomie 10 szt/m². Istotne znaczenie ma tutaj również pora roku – w porze letniej kur musi być mniej ze względu na zbyt wysoką temperaturę, która przy dużym zagęszczeniu może prowadzić do zwiększonej podatności na choroby a nawet masowych upadków. Nadto brojlery chowane w gęstszej obsadzie mogą mieć brudne i uszkodzone upierzenie, a ściółka może stać się zbita i wilgotna. Optymalną gęstość zasiedlenia warunkują również inne czynniki, w szczególności: swobodny dostęp ptaków do wody i paszy, przewidywany ciężar końcowy, długość tuczu, stan zdrowotny kurcząt oraz wyposażenie techniczne kurnika, w tym system wentylacyjny. Pisklęta nie potrzebują przy tym intensywnego światła.

Art. 12c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt statuuje obowiązek posiadacza kurnika lub opiekuna przekazywania osobom wykonującym czynności związane z utrzymywaniem kurcząt brojlerów informacji i instrukcji dotyczących ich utrzymywania, wyłapywania, załadunku i uśmiercania.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 14516
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem