Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Czerwiec 14, 2024, 08:55

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt nakłada na właścicieli i posiadaczy ferm drobiu obowiązek prowadzenia dokumentacji dla każdego kurnika wchodzącego w skład fermy. Dokumentacja ta, stosownie do art. 12f ustawy, powinna zawierać informacje o:
a) liczbie wprowadzonych kurcząt brojlerów,
b) powierzchni użytkowej,
c) liczbie padłych kurcząt brojlerów stwierdzonej podczas każdej kontroli i przyczynach ich śmierci,
d) liczbie kurcząt brojlerów uśmierconych i przyczynach ich uśmiercenia,
e) liczbie kurcząt brojlerów pozostałych w stadzie po sprzedaży lub po uśmierceniu.
Dokumentacja kurnika powinna wskazywać również nazwę mieszańca kurcząt brojlerów, jeżeli jest znana.

Okres przechowywania dokumentacji kurnika

Dokumentacja kurnika jest przechowywana przez 3 lata od dnia umieszczenia kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one utrzymywane i udostępniana organom Inspekcji Weterynaryjnej.

[czytaj dalej]

Ustalenie poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku

Obsada kurnika to łączna masa żywych kurcząt brojlerów w przeliczeniu na 1 m2 stale dostępnej im powierzchni użytkowej wyłożonej ściółką. Łączna masa kurcząt nie może przekroczyć obsady maksymalnego zagęszczenia. Pierwsze ważenie przeprowadza się w siódmym dniu życia kurcząt a kolejne – każdego siódmego dnia kończącego kolejny tydzień ich życia poprzez zważenie co najmniej 1 % losowo wybranych kurcząt znajdujących się tego dnia w kurniku na tej samej powierzchni użytkowej.

Dodatkowe wymogi przypadku wysyłki do ubojni kurcząt brojlerów pochodzących z kurnika o zwiększonej obsadzie

W przypadku wysyłki do ubojni kurcząt brojlerów pochodzących z kurnika o zwiększonej obsadzie posiadacz kurnika lub opiekunowie zaopatrują te zwierzęta w informację zawierającą nazwę mieszańca kurcząt brojlerów, jeżeli jest znana, wskaźnik śmiertelności dziennej oraz skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej, będący sumą wskaźników śmiertelności dziennej.

Wskaźnik śmiertelności kurcząt

Wskaźnik śmiertelności dziennej, oblicza się dzieląc liczbę kurcząt brojlerów padłych w kurniku tego samego dnia, w tym uśmierconych z powodu choroby lub z innych przyczyn, przez liczbę kurcząt brojlerów znajdujących się w kurniku w tym dniu i mnożąc otrzymaną wartość przez 100. Skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej to suma wskaźników śmiertelności dziennej.

Kurczęta brojlery należy doglądać się co najmniej dwa razy dziennie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na objawy wskazujące na obniżony poziom ich dobrostanu lub zdrowia.

Kontrola gospodarstw utrzymujących kurczęta brojlery

Kontrole gospodarstw, w których są utrzymywane kurczęta brojlery przeprowadza właściwy powiatowy lekarz weterynarii w sposób określony w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200).


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 14541
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem