Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Marzec 27, 2024, 08:27


Wysokość renty alimentacyjnej uzależniona jest dwóch przesłanek: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (zgodnie z art. 135 § 1 K.r.o.). W tym wpisie poświęcimy uwagę pierwszej przesłance.

Co oznaczają „usprawiedliwione potrzeby”?

W procesie, w którym sąd rozstrzyga sprawę alimentów, w pierwszej kolejności następuje weryfikacja sytuacji uprawnionego pod kątem tego jakie są jego usprawiedliwione potrzeby. Przy ustalaniu wysokości świadczenia nie są brane pod uwagę wszystkie potrzeby, tylko takie które są usprawiedliwione. Wśród nich należy wymienić potrzeby związane z:

[czytaj dalej]

  • wydatkami mieszkaniowymi (czynsz, rachunki za prąd, gaz, wodę, telefon, internet)
  • wyżywieniem
  • ubraniem, obuwiem
  • higieną (kosmetyki, środki czystości)
  • kosztami leczenia lub rehabilitacji
  • nauką (podręczniki, artykuły szkolne, składki w szkole, ubezpieczenie, wycieczki szkolne, korepetycje)
  • rozwojem osobistym (zajęcia dodatkowe, kursy)
  • kulturą i rozrywką (kino, teatr, wycieczki, wakacje, ferie)

Zakres wydatków w ramach usprawiedliwionych potrzeb jest ustalany zawsze indywidualnie, bo sytuacja każdego dziecka jest inna. Z tych względów sąd w każdym postępowaniu ma obowiązek dokonać szczegółowej weryfikacji i oceny jakie są stałe, uzasadnione koszty utrzymania małoletniego dziecka.

Usprawiedliwione potrzeby małoletniego uprawnionego do alimentów powinny być wykazane w toku sprawy sądowej poprzez powołanie stosownych dowodów, szczególności w postaci:

  • dokumentów, w tym rachunków, faktur, potwierdzeń zapłaty, wyciągów z rachunku bankowego, zaświadczeń o dochodach, deklaracji PIT, dokumentacji medycznej, orzeczenia o niepełnosprawności czy innych dokumentów potwierdzających fakt ponoszenia określonych wydatków na małoletnie dziecko,
  • zeznań świadków.

W przypadku postępowań o alimenty na rzecz małoletniego dziecka obowiązuje zasada tzw. równej stopy życiowej, na podstawie której przyjmuje się, iż w razie gdy zobowiązany do płacenia alimentów ma znaczne możliwości zarobkowe to jest on zobowiązany do zaspokajania nie tylko usprawiedliwionych potrzeb swojego dziecka. W takich sytuacjach dąży się do zagwarantowania małoletniemu dziecku takiego poziomu życia jak rodzic. Powyższe potwierdza ugruntowane orzecznictwo sądowe w tym wyrok Sądu Najwyższego z dnia 05 maja 1998r. (I CKN 284/98), z którego wynika, że „zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka powinien być ustalony w ten sposób, aby w razie ich zaspokojenia stopa życiowa dziecka była taka sama jak stopa życiowa rodziców. (...) Rodzice muszą więc podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. Zauważa się przy tym, że nie chodzi tu o mechaniczny podział osiąganych przez rodziców dochodów, ale o zbliżone z rodzicami zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dzieci, przy uwzględnieniu ich wieku, stanu zdrowia, kierunku szkolenia oraz innych indywidualnych okoliczności”.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 14539
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem