Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Lipiec 26, 2023, 12:10

W myśl ustawy z dnia 7 lipca 2022r o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom ustawodawca wprowadził tzw. wakacje kredytowe. Wprowadzona regulacja prawna daje możliwość zawieszenia spłaty jednego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych w określonych ustawą terminach.  Nadto zawieszenie może dotyczyć kredytu pobranego na budowę domu ale także na zakup gruntu pod budowę domu.

[czytaj dalej]

Kredytobiorca hipoteczny łącznie przez osiem miesięcy ale z rozbiciem na poszczególne terminy uzyskał możliwosć zawieszenia płatność rat.:

  • po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022r. i
  • po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023roku.

 

Wskazać należy, że zawieszenie spłaty rat kredytu nie wiąże się z umorzeniem tych rat lecz w następstwie zawieszenia okres spłaty kredytu wydłuży się o liczbę miesięcy wykorzystanych na cele zawieszenia płatności.

Zainteresowani kredytobiorcy aby skorzystać z zawieszenia płatności rat kredytu hipotecznego winni złożyć do banku wierzyciela wniosek w formie elektronicznej lub bezpośrednio w oddziale banku i to przed terminem spłaty raty kredytu.

Wniosek musi zawierać informacje w jakim okresie wnioskujący korzystać będzie z zawieszenia płatności rat kredytu. We wniosku należy wskazać, że przedmiotowa nieruchomość obciążona kredytem hipotecznym jest przeznaczona na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Oświadczenie to winno być złożone zgodnie z prawdą, albowiem w przeciwnym wypadku zastosowany zostanie rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wskazać należy, że wyłączenia dotyczą tych kredytobiorców, których kredyty hipoteczne zaciągnięte zostały w innych walutach nadto, gdy są indeksowane lub denominowane do waluty innej niż polska.

Z chwilą złożenia wniosku spłata kredytu zostanie automatycznie zawieszona na wskazane w nim terminy.

Wierzyciel winien potwierdzić fakt doręczenia wniosku w terminie 21 dni, ale ustawa wskazuje, że brak stanowiska banku nie wstrzymuje rozpoczęcia zawieszenia spłaty kredytu i to zgodnie z wnioskiem.

Podnieść należy, że zobowiązany zwolniony jest we wnioskowanym okresie z obowiązku dokonywania płatności wynikającej z umowy a więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jednakże, gdy kredyt jest ubezpieczony, to wniosek nie obejmuje tego zobowiązania i kredytobiorca winien jest regulować zgodnie z harmonogramem te opłaty tytułem zawartej umowy ubezpieczenia.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 14538
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem