Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Grudzień 29, 2022, 10:23

Ustawodawca mając na względzie dobro rodziny stworzył regulację prawną w zakresie przeciwdziałania przemocy stosowanej przez sprawcę wobec osób mu najbliższych. O zakresie tej pomocy stanowi ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005r. (Dz.U. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.).

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, stąd władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności. W celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustawa reguluje następujące zagadnienia:

[czytaj dalej]

 

a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
b) zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
c) zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zgodnie ze wskazaną na wstępie tego wpisu ustawą członkiem rodziny jest osoba wskazana w art. 115 § 11 ustawy z dnia 6.06.1997r – Kodeks karny oraz inna osoba wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą. Z kolei za przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wskazanych w ustawie, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.


Członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie z osobą stosującą przemoc, czyniąc jednocześnie wspólne zamieszkanie szczególnie uciążliwym, może wystąpić do sądu z żądaniem zobowiązania przez sąd o orzeczenie nakazu opuszczenia przez nią wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub o wydanie zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Wniosek w tej sprawie może zostać złożony na formularzu urzędowym (który jest do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości). Sąd taki wniosek powinien rozpoznać w terminie jednego miesiąca liczonego od dnia złożenia pisma do sądu, po przeprowadzeniu rozprawy. Należy pamiętać, że postanowienie wydane w tym postępowaniu jest natychmiast wykonalne i to już w chwili wydania orzeczenia.

Osoby dotknięte przemocą winny wiedzieć, że także policjant podczas interwencji, gdy stwierdzi, iż zachodzi okoliczność występowania zagrożenia dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc nakaz natychmiastowego opuszczenia zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz opuszczenia jest natychmiast wykonalny. W przypadku zastosowania wskazanego wyżej środka sąd rozpoznając wniosek o eksmisję osoby pokrzywdzonej może w postępowaniu zabezpieczającym udzielić zabezpieczenia przez przedłużenie obowiązywania nakazu lub zakazu nałożonego na sprawcę przez policję. Ten wniosek również podlega natychmiastowej wykonalności. Wniosek winien być rozpoznany bezzwłocznie, lecz nie później niż w terminie trzech dni liczonych od dnia wpływu do sądu.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 20663
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem