Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Grudzień 19, 2022, 15:49

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest przeznaczone dla tych rodziców, głównie kobiet, które z uwagi na wielodzietność nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały. Wielodzietność w tym wypadku należy rozumieć jako wychowanie co najmniej 4 dzieci. Ustawodawca zdecydował się na regulację prawną tej materii ponieważ, opisana powyżej grupa osób funkcjonuje na granicy niedostatku czy wręcz ubóstwa. Kobiety, które musiały zrezygnować z pracy lub jej nie podjęły z uwagi na wielodzietność nie otrzymywały dotąd żadnego świadczenia lub otrzymywały je w znacznie umniejszonej kwocie. Stąd rodzicielskie świadczenie rodzicielskie uzupełniające ma stanowić źródło zapewnia podstawowych środków do życia.

[czytaj dalej]

Świadczenie, o którym mowa w niniejszym wpisie, jest wypłacane tym rodzicom, którzy oprócz spełnienia warunku dzietności osiągnęli wiek emerytalny. I tak w przypadku kobiet to wiek 60 lat, natomiast w przypadku mężczyzn to wiek 65 lat. Wsparcie to jest świadczeniem nieskładkowym finansowanym wyłącznie z budżetu państwa.

Innym przyczynkiem do wypłaty przedmiotowego świadczenia jest także uzyskiwanie świadczenia emerytalnego niższego od najniższej emerytury. Świadczenie przysługuje wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i mającym w kraju swój ośrodek interesów życiowych przez okres co najmniej 10 lat. Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające mogą składać również osoby posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz cudzoziemcy legalnie przebywający na terytorium Polski.


Uzyskanie prawa do świadczenia jest uzależnione od wcześniejszego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość świadczenia rodzicielskiego będzie stanowiło uzupełnienie już otrzymywanej emerytury do kwoty najniższego świadczenia lub w kwocie najniższej emerytury.


Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające złożyć należy w oddziale ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Do wniosku załączyć należy:


a) akty urodzenia dzieci,
b) informacje o numerze PESEL dzieci,
c) oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej nadto wszelkich innych okoliczności ułatwiających przyznanie świadczenia.

Przyznanie świadczenia odbywa się w drodze decyzji administracyjnej a rozpoznaniem wniosku zajmuje się Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Należy także dodać, że rodzicielskie świadczenie uzupełniające corocznie podlegała waloryzacji i jest obciążone podatkiem na zasadach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nadto świadczenie pomniejszone jest o należną składkę zdrowotną.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31.01.2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 20690
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem