Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Listopad 23, 2022, 08:45

Piecza zastępcza polega na wspieraniu rodziny, w której dochodzi do dysfunkcji w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Celem tej pieczy jest przede wszystkim zapewnienie czasowej opieki nad dziećmi w przypadkach gdy ich rodzice nie mogą jej prawidłowo sprawować. Regulacje na ten temat znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a także w ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W dzisiejszym poście skupimy się na jednej kwestii, a mianowicie na tym komu może zostać powierzona piecza zastępcza.

[czytaj dalej]

Wskazane powyżej przepisy określają różne formy sprawowania pieczy zastępczej. Niniejszy wpis dotyczy rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka, których zadaniem jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania. W pierwszej kolejności należy wskazać, że pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które spełniają określone warunki.

Osobom tym stawia się następujące wymagania:

  • dawanie rękojmi należytego sprawowania pieczy zastępczej,
    brak orzeczeń w sprawie pozbawienia władzy rodzicielskiej, jej ograniczenia lub zawieszenia,
  • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego (np. wyroku sądu),
    brak ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
  • posiadanie zdolności do właściwej opieki nad dzieckiem, potwierdzonej:

1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

2. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,

3. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,

  • przebywanie na terytorium RP (w przypadku cudzoziemców ich pobyt musi być legalny),
  • zapewnienie odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych umożliwiających zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb (w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego),
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.

Więcej informacji na temat pieczy zastępczej znajduje się w biuletynie prawnym, który znajduje się na stronie: http://poradyprawne-taurus.pl/1_5_biuletyny.html.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 19750
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem