Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Wrzesień 30, 2022, 14:30

Przesłanki uzyskania zasiłku dla bezrobotnych ustawodawca określił w ustawie z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnieni i instytucjach rynku pracy. Zasiłek dla bezrobotnych, zwany także „kuroniówką” - nawa pochodzi od inicjatora byłego ministra pracy Jacka Kuronia - jest to wsparcie finansowe dla osób, które są bezrobotne i zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Zasiłek ten od czerwca 2022r. wynosi 1304,10 złotych. Jednakże w tej wysokości wypłacany jest uprawnionemu przez pierwsze trzy miesiące. W kolejnych miesiącach do zakończenia okresu pobierania zasiłek wynosi 1024,10 zł.

[czytaj dalej]

Żeby otrzymać zasiłek, bezrobotny musi spełnić kilka warunków.

Wsparcie pieniężne przysługiwać będzie osobom, które w okresie osiemnastu miesięcy poprzedzających rejestrację pracowały co najmniej 365 dni, osiągając w tym czasie minimalne wynagrodzenie. „Kuroniówka” dla osoby bezrobotnej wypłacana jest przez okres 180 dni lub 365 dni. Wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych jest ustalana raz w roku.


O wysokości kwoty zasiłku w danym roku informuje obwieszczeniem minister pracy i polityki socjalnej.


W aktualnych warunkach wysokość kwoty uzależniona jest od stażu pracy ubiegającego się o pomoc zarejestrowanego bezrobotnego.
Osoby, które przepracowały mniej niż pięć lat otrzymają 80% zasiłku podstawowego.Osoby, które pracowały co najmniej 5 do lat 20 lat otrzymają 100% zasiłku podstawowego. Natomiast dla osób, które przepracowały powyżej 20 lat ustawodawca przewidział wypłatę w wysokości 120% podstawowej kwoty zasiłku.


Okres wypłaty zasiłku uzależniony jest od stopy bezrobocia jaka panuje w danym powiecie. Im wyższa stopa tym dłuższy okres jego wypłaty. Stąd wypłata zasiłku może trwać przez okres 6 miesięcy lub 12 miesięcy.


Aby uzyskać zasiłek należy zarejestrować się w PUP jako osoba bezrobotne i nie być związanym żadnym stosunkiem pracy oraz nie prowadzić własnej działalności gospodarczej. Wykluczone jest także świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło.


Do stażu pracy zalicza się czas:

  • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, czas spędzony na urlopie macierzyńskim, odbywanie służby wojskowej, pobieranie renty rodzinnej.
  • wyłączeniu przy obliczaniu stażu pracy podlega czas przebywania na bezpłatnym urlopie w terminie powyżej 30 dni.

W razie osobistej rejestracji w PUP należy przedstawić: dowód osobisty lub paszport, oświadczenie potwierdzające miejsce zameldowania, świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wszystkie świadectwa pracy, zaświadczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac w przypadku jego posiadania.


Zasiłku nie otrzyma bezrobotny zwolniony dyscyplinarnie w okresie 6 miesięcy poprzedzających rejestrację, aktualnie odbywający praktyki absolwenckie pobierając świadczenie, osoba, która uzyskała odszkodowanie od byłego pracodawcy za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, odmówiła podjęcia szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem bądź porozumieniem stron w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dokonanie rejestracji w urzędzie pracy.


Wyjątkiem od zasady jest:

  • porozumienie stron o rozwiązanie stosunku pracy, gdy nastąpiło z uwagi na upadek firmy, likwidację pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia,
  • rozwiązanie przez osobę bezrobotną stosunku pracy z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania,
  • gdy pracodawca poważnie naruszył podstawowe obowiązki.


Wypłata zasiłku nastąpi dopiero na mocy pozytywnej weryfikacji aplikującego.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 11647
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem