Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Wrzesień 30, 2022, 14:17

Świadczenie rehabilitacyjne jest to świadczenie wypłacane na wniosek uprawnionego w sytuacji, gdy po skończonym okresie chorobowym i zakończeniu wypłaty zasiłku chorobowego z tego tytułu pracownik nie może jeszcze podjąć pracy zawodowej, albowiem schorzenie wyklucza powrót do pracy. Kwestię świadczenia rehabilitacyjnego reguluje Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z zawartą w tej ustawie regulacją świadczenie można otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy, po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, gdy z przyczyn zdrowotnych ubezpieczony jest niezdolny do pracy.

[czytaj dalej]

O dalszej niezdolności do pracy decyduje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bez orzeczenia lekarza orzecznika nie można uzyskać świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli orzeczenie jest dla wnioskującego niekorzystne ro może on złożyć odwołanie, które rozpozna komisja lekarska.

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje ubezpieczonym w ZUS-ie. tj.:
 
a) pracownikom
b) wykonującym pracę nakładczą
c) członkom rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych
d) pracującym odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, odbywającym karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym
e) pracującym na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
f) prowadzącym pozarolniczą działalność lub współpracującym z taką osobą
g) duchownym
h) odbywającym służbę zastępczą.
 
Świadczenia rehabilitacyjnego nie otrzymają osoby, które otrzymują emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zasiłek dla bezrobotnych, dodatek solidarnościowy, zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nadto korzystających z urlopu na poratowanie zdrowia.

Świadczenie rehabilitacyjne nie będzie przysługiwało w trakcie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego. Wykluczone z przywileju świadczenia są także osoby tymczasowo aresztowane i gdy odbywają karę pozbawienia wolności w braku skierowania do pracy. 

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży - 100% tej podstawy.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa się do jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 20689
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem