Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Wrzesień 29, 2022, 13:34

Rozwiązanie umowy pożyczki poprzez jej wypowiedzenie nastąpić może według zapisów zawartych w treści umowy. Umowa zwykle określa jaki jest termin wypowiedzenia i ewentualnie jakie są przesłanki, które muszą się ziścić, aby wypowiedzenie mogło zostać złożone drugiej stronie umowy. Z reguły umowa pożyczki wskazuje, że wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.


W przypadku, gdy pożyczkobiorca spóźni się z zapłatą raty pożyczki w terminie wskazanym w umowie pożyczkodawca wzywa go do zapłaty wskazując termin, po upływie którego może definitywnie umowę wypowiedzieć.

Po upływie okresu wypowiedzenia pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zwrotu całej kwoty pożyczki. Oznacza to, że po tym terminie świadczenie stanie się wymagalne, a wierzyciel będzie mógł od tej daty naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie jako rekompensatę za brak spełnienia świadczenia w terminie. Poza tym pożyczkodawca będzie miał możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

[czytaj dalej]

 

Jeżeli w umowie pożyczki nie sformułowano terminu zwrotu pożyczki lub nie uregulowanio okresu wypowiedzenia umowy pożyczki to znajdzie zastosowanie art. 723 kodeksu cywilnego, który stanowi:


Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.


Przykładowa treść wypowiedzenia umowy pożyczki.

Poznań, dnia ….


Wypowiedzenie umowy pożyczki

 

Na podstawie § 6 umowy pożyczki nr 22/2021 zawartej w dniu 12.12.2021r., w związku z brakiem nieuregulowania raty za miesiąc ....., w terminie do dnia ......, co wiąże się z naruszeniem umowy pożyczki i terminów wskazanych w załączonym do umowy harmonogramie spłat, wypowiadam umowę pożyczki i stawiam całą kwotę udzielonej pożyczki w stan wymagalności w ciągu 6 tygodni liczonego od dnia doręczenia niniejszego wypowiedzenia.


Jednocześnie wzywam do zapłaty kwoty 5 250 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) stanowiącej pozostałą do spłaty część pożyczki w terminie ...., na rachunek bankowy pożyczkodawcy numer 12 1234 4321 4567 7654 0000 0987.

Brak zapłaty we wskazanym terminie spowoduje konieczność skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, co narazi Pożyczkobiorcę na dodatkowe koszty sądowe i egzekucyjne.

 

Podpis

 

* Pismo sporządzamy w dwóch egzemplarzach. Jeden przesyłamy dłużnikowi pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a drugi egzemplarz pisma odkładamy do naszej dokumentacji.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 11695
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem