Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Wrzesień 29, 2022, 10:13

Umowa pożyczki, jak wskazuje art. 720 kodeksu cywilnego, jest to zobowiązanie pożyczkodawcy dotyczące przeniesienia na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.


Przepis dotyczący przedawnienia roszczeń o wydanie przedmiotu pożyczki wskazany jest w art. 722 kodeksu cywilnego, który brzmi następująco:

Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany.

Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, ponieważ terminy przedawnienia przewidziane przez ustawę nie mogą być skracane ani przedłużane przez strony czynnością prawną. Wydanie przedmiotu pożyczki nie musi nastąpić wraz z zawarciem umowy pożyczki, ale w takim przypadku z umowy pożyczki musi wynikać obowiązek pożyczkodawcy do wydania przedmiotu pożyczki. W takiej sytuacji pożyczkobiorca ma roszczenie o wydanie przedmiotu pożyczki (czytaj dalej).

Umowa pożyczki może wskazywać w jakim terminie ma zostać wydany przedmiot pożyczki. Ale nie musi. Jeżeli treść umowy pożyczki nie precyzuje tego terminu to rozwiązaniem jest zastosowanie art. 455 kodeksu cywilnego, w myśl którego przedmiot pożyczki powinien zostać wydany przez dającego pożyczkę niezwłocznie po wezwaniu go przez biorącego pożyczkę do jej wydania.

Art. 455 k.c. Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki jest chronione stosunkowo krótkim, bo 6-miesięcznym terminem przedawnienia. Termin ten zaczyna biec od dnia określonego w umowie pożyczki jako dzień wydania przedmiotu pożyczki, a jeżeli terminu wydania przedmiotu pożyczki w umowie nie określono, bieg terminu przedawnienia omawianego roszczenia rozpocznie się, co do zasady, od dnia zawarcia umowy, ponieważ jest to dzień, w którym biorący pożyczkę najwcześniej może wezwać dającego pożyczkę do wydania przedmiotu pożyczki.


Sześciomiesięczny termin przedawnienia roszczenia biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki ma zastosowanie także do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i ma charakter przepisu szczególnego w stosunku do art. 118 k.c. albowiem jak stwierdzono w tezie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21.10.1994r. sygn. akt: III CZP 136/94 „przepisem szczególnym o jakim mowa w art. 118 KC jest - w stosunku do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - każdy przepis ustawy przewidujący krótszy niż trzyletni termin przedawnienia”.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 3176
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem