Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Wrzesień 2, 2022, 09:17

Pracownik może żądać przywrócenia do pracy:


1) w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony – jeżeli takie wypowiedzenie jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pod warunkiem że umowa uległa już rozwiązaniu, a pracownik nie domaga się odszkodowania.


Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu;


2) w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony – jeżeli takie wypowiedzenie jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pod warunkiem że umowa uległa już rozwiązaniu, a pracownik nie domaga się odszkodowania, jednak takie żądanie przysługuje jedynie:
a) pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego,
b) pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko,
c) pracownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych;


3) w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony bez wypowiedzenia – jeżeli takie rozwiązania nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, a pracownik nie domaga się odszkodowania;


4) w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony bez wypowiedzenia – jeżeli takie rozwiązania nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, a pracownik nie domaga się odszkodowania. Jednak żądanie przywrócenia do pracy nie przysługuje, jeśli upłynął już termin, do którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu. Wówczas pracownikowi przysługuje jedynie odszkodowanie.

W przypadkach, o których mowa w pkt 1 i 2, wnosi się odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, a w przypadkach, o których mowa w pkt 3 i 4, wnosi się pozew z żądaniem przywrócenia do pracy. Termin na złożenie odwołania albo pozwu wynosi 21 dni odpowiednio od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę lub od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązywaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W sprawach o przywrócenie do pracy właściwym sądem jest sąd rejonowy. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest lub miała być wykonywana.


Pracownik nie ponosi żadnej opłaty od odwołania/pozwu.
Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oznacza, że pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownika na takim samym stanowisku, jakie zajmował poprzednio, zapewnić mu możliwość wykonywania takiej samej pracy i za wynagrodzeniem zgodnym z obowiązującym u tego pracodawcy regulaminem lub taryfikatorem wynagrodzeń. Przywrócenie pracownika do pracy na inne stanowisko niż poprzednio zajmowane jest niedopuszczalne.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 11650
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem