Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Wtorek, Sierpień 23, 2022, 10:44

Świadectwo pracy jest dokumentem zawierającym ściśle określone informacje związane z przebiegiem zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Świadectwo jest wydawane pracownikowi w wyniku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Wydanie świadectwa pracy jest obowiązkiem pracodawcy.


Świadectwo pracy powinno zostać wydane w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, a jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca przesyła je, w ciągu siedmiu dni od dnia ustania stosunku pracy, pracownikowi lub osobie upoważnionej za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób.

Jeżeli pracownik uważa, że wydane mu świadectwo pracy zawiera nieprawdziwe lub niepełne informacje, może wystąpić do pracodawcy o sprostowanie tego świadectwa. Na wystąpienie z takim wnioskiem pracownik ma 14 dni od dnia otrzymania świadectwa.
Pracodawca powinien zawiadomić pracownika - w postaci papierowej lub elektronicznej - o negatywnym wyniku rozpatrzenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania tego wniosku. W razie uwzględnienia wniosku, pracodawca wydaje pracownikowi w tym terminie nowe świadectwo pracy.


W razie nieuwzględnienia przez pracodawcę wniosku o sprostowanie świadectwa, pracownikowi przysługuje w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.
W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.


Jeżeli sąd pracy uwzględni powództwo pracownika, pracodawca jest obowiązany wydać niezwłocznie nowe świadectwo pracy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku.
W sprawach o sprostowanie świadectwa pracy wyłącznie właściwym sądem jest sąd rejonowy. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest lub miała być wykonywana.


W sprawach dotyczących sprostowania świadectwa pracy – jako sprawach o charakterze niemajątkowym – nie oznacza się wartości przedmiotu sporu. Pracownik nie ponosi także żadnej opłaty od pozwu.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 19753
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem