Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Lipiec 25, 2022, 14:21

Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa) ustawodawca wprowadził do systemu prawnego odrębną regulację prawną, która określa szczególne zasady związane z zalegalizowaniem pobytu określonych w tej ustawie osób, a także zasady korzystania z szeregu świadczeń pieniężnych, które zostały opisane poniżej:

Świadczenia socjalne:

Obywatel Ukrainy, którego pobyt w Polsce jest uznany za legalny w rozumieniu specustawy, nabywa prawo do następujących świadczeń:

1. świadczenia rodzinne (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych),
2. świadczenia wychowawczego – 500 + na dziecko (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci), jeśli osoba uprawniona zamieszkuje z dziećmi na terenie RP,
3. świadczenia na dobry start (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), jeśli osoba uprawniona zamieszkuje z dziećmi na terenie RP,
4. rodzinnego kapitału opiekuńczego (zgodnie z ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym), jeśli osoba uprawniona zamieszkuje z dziećmi na terenie RP,
5. dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), jeśli osoba uprawniona zamieszkuje z dziećmi na terenie RP.

Świadczenia z opieki społecznej:

Obywatel Ukrainy, którego pobyt w Polsce jest uznany za legalny w rozumieniu specustawy, który uzyskał wpis w rejestrze PESEL, ma prawo do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznawanych na zasadach określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Osoba wnioskująca o taką pomoc musi złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, o swojej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz, że nie jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 3 specustawy (tj. nie jest obywatelem Ukrainy posiadającym zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, lub nie jest obywatelem Ukrainy, który złożył w RP wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu którego taki wniosek został złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których taki wniosek został złożony, lub jest obywatelem Ukrainy, który zadeklarował zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP w oparciu o art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub których taka deklaracja zamiaru dotyczą).


Jednorazowe świadczenie pieniężne – o tym pisaliśmy w oddzielnym poście (kliknij tutaj)

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 11670
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem