Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Czerwiec 30, 2022, 22:14

Instytucja przedawnienia roszczeń znajduje swoje umocowanie w art. 118. Kodeksu cywilnego.


Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Doskonałym przykładem na forsowanie żądań wobec banku czy wobec pożyczkodawcy w przedmiocie zapłaty powstałego zobowiązania banku wobec jego klienta jest pobranie, a następnie wcześniejsza spłata kredytu podobnie jak i pożyczki. Pobranie kredytu lub pożyczki z ich wcześniejszą spłatą rodzi obowiązek rozliczenia się z klientem.

Spłata zobowiązania wcześniejsza niż wynika to z umowy i upływ terminu rozliczenia się banku jest jednoczenie początkiem biegu terminu przedawnienia twojego roszczenia wobec banku czy pożyczkodawcy.


Wskazać trzeba, że z dniem 9 lipca 2018r. weszły w życie nowe przepisy zmieniające dotychczasowe okresy przedawnienia. Twoje roszczenie spowodowane wcześniejszą spłatą kredytu czy też pożyczki po tej dacie ulegają przedawnieniu z upływem 6 lat.
Pamiętaj, że w przepisach obowiązujących do 8 lipca 2018r. zastosowanie miał 10 letni okres przedawnienia.


Przykład:
Klient zaciągnął kredyt konsumencki na rok czasu. Umowę zawarł w dniu 31.08.2011r. opłacił koszty np. prowizję i inne opłaty. Ich łączny koszt to 3000 zł. Jednakże klient kredyt spłacił 28 lutego 2012r. A więc w połowie przewidzianego okresu spłaty. Z tej przyczyny nastąpić powinien zwrot połowy kwoty kosztów jakie poniósł klient pobierając kredyt. albowiem w myśl przepisów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu następuje obniżenie ogólnie poniesionych kosztów tego kredytu w sposób proporcjonalny. Wyłączeniu ulegają jedynie opłaty notarialne.


Bank miał obowiązek rozliczyć klienta w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty przedmiotowego zobowiązania w całości. A zatem do dnia 14 marca 2012r. Stąd roszczenie klienta w tym wypadku o zwrot połowy kosztów przedawniło się 15 marca 2022r.


Należy pamiętać, że powyższe znajdowało zastosowanie w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania dokonanej między 31.08.2011r. a 8.07 2022r.


Gdyby jednak wcześniejsza spłata kredytu nastąpiła najwcześniej 9.07.2018r. to roszczenie z tego tytułu przedawni się po upływie 6-ciu lat.


Przypomnieć należy, że w interesie klienta jest podejmowanie kroków prawnych celem odzyskania należnych nadpłaconych kosztów.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 810
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem