Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Maj 30, 2022, 16:44

W ramach kontynuacji wyjaśnienia kwestii prawnych związanych z tzw. specustawą (ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), która określa szczególne zasady związane z zalegalizowaniem pobytu określonych w tej ustawie osób w związku z wojną w Ukrainie, w dzisiejszym wpisie zajmiemy się tematem nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Nr PESEL otrzymają obywatele Ukrainy, którzy przebywają legalnie na terytorium RP zgodnie z art. 2 ust. 1 specustawy (więcej na ten temat napisaliśmy w tym poście). Nr PESEL jest nadawany na podstawie wniosku złożonego w dowolnie wybranym urzędzie miasta (gminy) na terenie RP. Wniosek musi zostać złożony osobiście w formie pisemnej, musi posiadać czytelny podpis. Jeśli wnioskodawca ma problem z wypełnieniem formularza to dokument może zostać wypisany pracownika urzędu. Jeśli stan zdrowia wnioskodawcy lub jego niepełnosprawność stoją na przeszkodzie osobistej wizycie w urzędzie, to istnieje także możliwość zwrócenia się do urzędu o zorganizowanie możliwości złożenia wniosku w miejscu pobytu wnioskodawcy. Jeśli wnioskodawca nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dotyczy to głównie małoletnich) albo z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie jest w stanie załatwić sprawy osobiście, przepisy przewidują możliwość złożenia wniosku przez jednego z rodziców, opiekuna, kuratora, opiekuna tymczasowego (w rozumieniu art. 25 specustawy) lub osobę sprawującą faktyczną opiekę nad dzieckiem. Złożenie w urzędzie wniosku o nadanie nr PESEL przez osobę niezdolną do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku. Obowiązuje jednak wyjątek od tej zasady, a mianowicie nie dotyczy to osób do 12 roku życia. Jeśli wnioskodawca nie może skorzystać z pomocy żadnej z ww. osób to numer PESEL może być nadany również z urzędu.

Wniosek o nadanie nr PESEL wymaga podania przez wnioskodawcę określonych danych w tym m.in. imię, nazwisko, nr ewidencyjny nadawany przez organ ukraiński, informacji o obywatelstwie, danych rodziców takich jak: imię, nazwisko, nr PESEL jeśli zostały im nadane, data urodzenia wnioskodawcy, kraj urodzenia, data wjazdu na terytorium RP. We wniosku jest również odnotowane czy zostały pobrane odciski palców, a także podane są informacje o osobie sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem. Formularz wniosku zawiera także oświadczenia (m.in. o przybyciu na teren RP z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa). Wniosek powinien być własnoręcznie podpisany, ewentualnie powinien zawierać stosowną adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu.

W czasie przyjmowania wniosku w sprawie nadania nr PESEL od wnioskodawcy jest pobierany odcisk palców. Jeśli wnioskodawca z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie jest w stanie osobiście złożyć wniosku w urzędzie to organ gminy zapewni możliwość pobrania odcisków palców w miejscu jego pobytu. Odciski nie będą pobrane od osoby poniżej 12 roku życia, od osoby od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, od osoby od której pobranie odcisków palców nie jest fizycznie możliwe. Zasady pobierania odcisków palców są analogiczne jak przypadku wydawania dowodów osobistych (zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych).

Tożsamość wnioskodawcy jest weryfikowana podczas składania wniosku na podstawie dokumenty podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem, który umożliwia ustalenie tożsamości. W stosunku do osób małoletnich (do ukończenia 18 roku życia) wystarczy okazania dokumentu potwierdzającego urodzenie.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 3163
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem