Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Maj 27, 2022, 11:42

Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa) ustawodawca wprowadził do systemu prawnego odrębną regulację prawną, która określa szczególne zasady związane z zalegalizowaniem pobytu określonych w tej ustawie osób w związku z wojną w Ukrainie. Należy podkreślić, że ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, ale z mocą od dnia 24 lutego 2022r. W tym poście zajmiemy się bardzo istotną kwestią, a mianowicie, kogo konkretnie obejmują przepisy tej ustawy. Podane poniżej informacje obejmują nowelizacje ww. aktu prawnego, które weszły w życie z dniem 26.03.2022r. oraz 15.04.2022r. (zmiany przepisów także mają moc od dnia 24 lutego 2022r.).

Legalizacja pobytu w ramach tzw. specustawy obejmuje:

1. obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z zdziałaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
2. obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka

którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP.

Ważne!
Specustawa obejmuje również nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim.

W związku ze wspomnianą wcześniej nowelizacją z art. 1 ust. 1 i 2 sprecustawy wykreślono słowo „bezpośrednio”, które w początkowym brzmieniu tego przepisu pozwalało objąć tą regulacją prawną wyłącznie osoby, które przybyły do Polski po przekroczeniu „bezpośrednio” granicy z Ukrainą. Wprowadzone zmiany wyeliminowały ten skutek, a zatem jeśli obywatel Ukrainy w związku z wybuchem wojny przybył do naszego kraju np. przez Czechy, to regulacje zawarte w specustawie będą go go również dotyczyć.

Ważne!
Specustawa obejmuje przypadki przekroczenia granicy od dnia 24 lutego 2022r.


Jeśli obywatel Ukrainy przybył legalnie do Polski od 24 lutego 2022r. do dnia określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy i deklaruje zamiar pozostania na terytorium RP to jego pobyt będzie uznawany za legalny w okresie 18 miesięcy (termin ten liczony będzie od dnia 24 lutego 2022r.). Legalny będzie także pobyt dziecka urodzonego na terytorium RP (pod warunkiem, że matka dziecka spełnia przesłanki legalnego pobytu określone w specustawie).

W przypadku obywateli Ukrainy, którzy mają Kartę Polaka specustawa przewiduje legalność pobytu w sposób następujący. Jeśli taka osoba opuściła Ukrainę od dnia 24 lutego 2022r., a następnie przybyła legalnie na terytorium RP do dnia określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, i deklaruje zamiar pozostania na terenie RP, to jej pobyt będzie legalny w okresie 18 miesięcy (w tym przypadku również termin ten rozpocznie bieg od daty 24 lutego 2022r.).

Uwaga! Przepisy specustawy wskazują także w jakich przypadkach ustawa ta nie będzie miała zastosowania. Dotyczy to obywateli Ukrainy:


1. posiadających zezwolenie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;


2. którzy złożyli w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone albo którzy zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP na postawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 3166
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem