Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Maj 26, 2022, 10:16

W ostatnim wpisie w kategorii świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych przedstawiamy temat wsparcia finansowego, które należy się osobom sprawującym opiekę nad osobą niepełnosprawną. W ramach tzw. świadczeń opiekuńczych, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. tj. z 2020r. Poz. 111), należy wymienić dwa rodzaje świadczeń tj. specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne. Poniżej przedstawiona jest charakterystyka tych dwóch rodzajów wsparcia finansowego.

Świadczenie pielęgnacyjne:

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o które może ubiegać się:

1. matka albo ojciec
2. opiekun faktyczny dziecka
3. osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4. inne osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

o ile ww. osoby nie podejmują albo rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby wymienione w pkt 4 inne niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3. nie ma osób wymienionych powyżej lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeśli niepełnosprawność osoby, która wymaga opieki powstała:

  • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
    w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.


Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł miesięcznie.

Wniosek o świadczenie składa się w jednostce, która wypłaca świadczenia rodzinne w danej gminie (urząd gminy lub miasta - najczęściej ośrodek pomocy społecznej). W Poznaniu wnioski rozpoznaje Poznańskie Centrum Świadczeń (ul. Wszystkich Świętych 1).

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeśli:
1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W przypadku tego świadczenia należy spełnić próg dochodowy tzn. dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł miesięcznie.

W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.

Wniosek o świadczenie składa się w jednostce, która wypłaca świadczenia rodzinne w danej gminie (urząd gminy lub miasta - najczęściej ośrodek pomocy społecznej). W Poznaniu wnioski rozpoznaje Poznańskie Centrum Świadczeń (ul. Wszystkich Świętych 1).

Więcej informacji w opracowanym przez Fundację TAURUS Biuletynie pt. „Świadczenia na rzecz osób niepełnosprawnych”, który można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej (zakładka „Biuletyny”).


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 3213
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem