Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Maj 23, 2022, 12:13

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które można uzyskać w dwóch przypadkach. Należy podkreślić, że nie jest to świadczenie przysługujące wyłącznie osobom niepełnosprawnym.
Po pierwsze, dodatek pielęgnacyjny otrzymuje się z urzędu i dotyczy to osób, które ukończyły 75 lat (wyjątek: osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo - leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, z wyjątkiem sytuacji, że ta osoba przebywa poza placówką dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu). Po drugie świadczenie to można uzyskać na wniosek i dotyczy to osoby pobierającej emeryturę lub rentę, o ile dana osoba ta jest uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

W przypadku drugiej kategorii przesłanek do uzyskania dodatku pielęgnacyjnego konieczna jest ocena niezdolności do pracy, jej stopnia oraz ustalenia, której dokonuje Lekarz Orzecznik ZUS w formie orzeczenia. Jego zadaniem jest przede wszystkim ustalenie:

1. daty powstania niezdolności do pracy,
2. trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy.
3. związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami,
4. trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji,
5. celowości przekwalifikowania zawodowego

Jeśli osoba zainteresowana nie zgadza się z wydanym przez Lekarza Orzecznika ZUS orzeczeniem, ma ona prawo wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej ZUS, w terminie 14 dni od daty doręczenia jej orzeczenia lekarza orzecznika. Komisja lekarska dokonuje rozpoznania sprzeciwu i wydaje rozstrzygnięcie w formie orzeczenia. Jest ono podstawą dla organu rentowego do wydania decyzji w sprawie przyznania, bądź odmowy przyznania świadczenia.

Aktualnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Gdzie złożyć wniosek?
W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie są załączniki do wniosku?
Zaświadczenie stwierdzające stan zdrowia, które lekarz może wystawić na druku OL-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie jest ważne miesiąc) i dokumentacja medyczna.

  • W jaki sposób można złożyć wniosek?
    Wniosek na formularzu (EDP) można złożyć:
    osobiście (lub przy pomocy pełnomocnika) w dowolnej jednostce ZUS (dotyczy wniosku składanego w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu)
  • za pośrednictwem poczty
  • drogą elektroniczną (za pośrednictwem portalu ZUS PUE).

W jakim terminie wniosek zostanie rozpoznany?
Wniosek jest rozpoznany w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności potrzebnej do załatwienia sprawy.

Jaka jest procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyznania świadczenia?
W razie otrzymania decyzji odmownej można się odwołać do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję. Termin do wniesienia odwołania wynosi miesiąc od dnia doręczenia decyzji ZUS.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 6621
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem