Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Wtorek, Listopad 13, 2018, 22:23

Rozdzielność majątkową, nazywaną potocznie intercyzą, najprościej ustanowić udając się do kancelarii notarialnej. W obecności obu małżonków sporządzana jest umowa, której skutki prawne obowiązują od dnia jej zawarcia, bądź w dowolnym dniu po sporządzeniu tejże umowy, jeśli taka jest wola małżonków.

Rozdzielność majątkowa powoduje ustanie wspólności majątkowej. Oznacza to, że od daty ustanowienia rozdzielności małżonkowie nie gromadzą już majątku wspólnego. Każdy z nich od tego momentu posiada swój własny majątek osobisty, który nie podlega podziałowi.

Na wypadek zaistnienia sytuacji, w której jeden z małżonków nie godzi się dobrowolnie na ustanowienie rozdzielności ustawodawca przewidział możliwość wytoczenia sprawy sądowej. Podstawą prawną takiego powództwa jest art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 52 par. 1 KRO stanowi, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Ważnymi powodami, które w świetle zacytowanego przepisu uzasadniają skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego są m.in.: problemy związane z zarządem majątkiem wspólnym małżonków podczas separacji faktycznej, brak możliwości podejmowania przez małżonków wspólnych decyzji gospodarczych, problemy finansowe małżonka prowadzącego działalność gospodarczą, czy zaciąganie zobowiązań bez zgody drugiego małżonka. Nie jest to katalog zamknięty przyczyn stojących u podstaw pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Nowy ustrój majątkowy między małżonkami powstaje z dniem wskazanym w orzeczeniu sądu. Jednakże w przypadkach wyjątkowych sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną tj. z datą wcześniejszą niż wytoczono powództwo. Dotyczy to w szczególności przypadków jeśli małżonkowie żyli we wcześniejszym okresie czasu w rozłączeniu.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy, o której mowa w niniejszym wpisie, jest sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu, jeżeli przynajmniej jedno z nich jeszcze tam mieszka. Jeśli ta przesłanka nie jest spełniona, właściwy będzie sąd dla miejsca zamieszkania pozwanego, ewentualnie dla miejsca zamieszkania powoda.

Przy wnoszeniu pozwu należy uiścić opłatę sądową w wysokości 200 zł. 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 13909
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem