Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Kwiecień 1, 2022, 12:32


Przed podjęciem przez spadkobiercę lub spadkobierców czynności związanych z uzyskaniem informacji o zgromadzonych przez zmarłego środkach pieniężnych w bankach lub w tzw. SKOK-ach należy posiadać tytuł prawny poświadczający nabycie prawa do zgromadzonych tam finansów. Takim tytułem jest prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowane notarialne poświadczenie dziedziczenia.

W następnej kolejności należy złożyć Wniosek o udzielenie osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku posiadaczu rachunku, zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz SKOK-ach. Taki wniosek można złożyć w dowolnie wybranym oddziale banku lub SKOK-u wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty za wniosek. Wysokość opłaty może się różnić w poszczególnych instytucjach bankowych stąd, należy wpierw zapytać ile kosztuje ten wniosek. Należy jednocześnie posiadać przy sobie tytuł prawny do spadku, ważny dowód osobisty oraz akt zgonu spadkodawcy.

Bank jest obowiązany udzielić posiadaczowi rachunku bankowego, będącemu osobą fizyczną, oraz osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, zbiorczej informacji o:


1) rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach wspólnych - bez wskazania danych współposiadacza;
2) umowach rachunku bankowego posiadacza rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o których mowa w art. 59a ust. 1-3;
3) rachunkach posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w tym rachunkach wspólnych - bez wskazania danych współposiadacza;
4) umowach rachunków posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o których mowa w art. 13a ust. 1-3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.)

Po złożeniu wniosku do banku (lub SKOK) instytucja przesyła zapytanie do tzw. Centralnej Informacji o Rachunkach, a następnie zapytanie to zostaje przekazane do wszystkich banków i SKOK-ów. W ciągu 3 dni instytucje mają obowiązek ustosunkować się do wniosku.


Zbiorcza zwrotna informacja zawiera:


a. Informację czy rachunek jest nadal prowadzony,
b. Czy jest rachunkiem wspólnym,
c. Informacje o umowach rachunku bankowego rozwiązanych, wygasłych z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat,
d. Wskazanie podmiotów, które prowadzą lub prowadziły rachunek, nadto numer rachunku.

W zbiorczej informacji wskazuje się podmiot, który prowadzi albo prowadził rachunek, numery rachunków wynikające z umowy
rachunku oraz informację, czy rachunki są nadal prowadzone.

Centralna Informacja o Rachunkach służy wyłącznie do poszukiwania rachunków bankowych osób fizycznych.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 8692
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem