Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Marzec 30, 2022, 11:49

Rodzice są umocowani do dokonywania czynności prawnych w imieniu dziecka (przedstawicielstwo ustawowe). Warunkiem przedstawicielstwa ustawowego rodziców jest przysługiwanie im władzy rodzicielskiej. W wypadku powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, drugi z rodziców nie jest przedstawicielem ustawowym dziecka. Reprezentacja dziecka przez rodziców obejmuje przede wszystkim czynności z zakresu zarządu majątkiem dziecka, ale może dotyczyć także aktów wchodzących w zakres pieczy nad osobą dziecka, jak np. udzielenie zezwolenia na zabieg operacyjny czy na pobranie krwi.
Rodzice mogą działać jako przedstawiciele ustawowi swojego dziecka przy dokonywaniu czynności prawnych, czynności procesowych i czynności przed organami państwowymi.


Każde z rodziców może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Zasada samodzielnej reprezentacji nie ma jednak zastosowania w przypadku istotnych spraw dziecka, jeżeli jedno z rodziców zgłosiło sprzeciw - o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie.

Do 13. roku życia dziecko nie ma zdolności do czynności prawnych, dlatego jeśli dziecko jest uczestnikiem takich czynności, mogą być one dokonywane tylko w jego imieniu przez rodziców jako jego przedstawicieli ustawowych, z wyłączeniem umów powszechnie zawieranych w bieżących sprawach życia codziennego - takie umowy dziecko do lat 13 może zawrzeć samodzielnie i są one ważne. Natomiast po ukończeniu przez dziecko lat 13, a więc z chwilą uzyskania przez nie ograniczonej zdolności do czynności prawnych, dziecko może dokonywać czynności prawnych samo, ale do ważności ich potrzebna jest zgoda jednego z rodziców jako przedstawiciela ustawowego.

Wyjątek od tej zasady - samodzielne dokonywanie czynności przez dziecko liczące powyżej 13 lat - obejmuje następujące czynności:

  1. przyjęcie darowizny, o ile darowizna nie zawiera żadnego obciążenia;
  2. nawiązanie stosunku pracy z ograniczeniami wynikającymi z przepisów o ochronie pracy młodocianych;
  3. rozporządzanie swoim zarobkiem;
  4. dokonanie czynności prawnej dotyczącej przedmiotu oddanego dziecku przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku;
  5. zawarcie umowy należącej do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Ze względu na możliwość sprzeczności interesów, Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyłącza przedstawicielstwo rodziców w dwóch wypadkach:

  1. przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską oraz
  2. przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania.


W takich przypadkach sąd ustanawia kuratora, który będzie reprezentował dziecko.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 8689
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem