Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Listopad 7, 2018, 20:41

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza pozostaje wciąż najchętniej wybieraną formą prowadzenia działalności, jednakże na pewnym etapie jej rozwoju przedsiębiorca powinien wziąć pod rozwagę korzyści płynące z przekształcenia w spółkę. Zgodnie z regulacją zawartą w kodeksie spółek handlowych, możliwe jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną. Poniżej przedstawiono kilka korzystnych aspektów, przemawiających za przekształceniem działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na zmianę zasad odpowiedzialności za długi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Osoba fizyczna odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w toku prowadzenia jednoosobowej działalności całym swoim majątkiem osobistym. Odmiennie w przepisach została ukształtowana sytuacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka pozostaje odrębnym od swoich wspólników podmiotem praw i obowiązków, ponosi ryzyko prowadzonej przez siebie działalności i odpowiada za zaciągnięte zobowiązania. Odpowiedzialność wspólnika jest co do zasady wyłączona. Z kolei odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki powstaje w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Jednakże członek zarządu może zwolnić się z odpowiedzialności w przypadkach uregulowanych w art. 299 § 2 Kodeksu spółek handlowych. W przypadku przekształcenia, osoba fizyczna prowadząca dotychczas działalność jednoosobowo odpowiada razem ze spółką za zobowiązania zaciągnięte przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat liczony od dnia przekształcenia. Po upływie wymienionego okresu solidarna odpowiedzialność wygasa.

Niewątpliwym udogodnieniem dla przekształcanego przedsiębiorcy jest automatyczne przejście na spółkę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie ma konieczności aneksowania umów podpisanych przez przedsiębiorcę przed przekształceniem. Na spółkę przechodzą także zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Na uwadze należy mieć jednak to, iż sukcesja nie dotyczy ulg podatkowych. Jest to jeden z mankamentów omawianego rozwiązania.

Na uwagę zasługuje fakt, iż prowadzenie działalności w formie spółki poszerza możliwości związane z pozyskiwaniem dodatkowego finansowania, a wskutek poszerzenia grona wspólników daje możliwość zwiększenia jej kapitału własnego. Stwarza to dla prowadzonego przedsiębiorstwa nowe perspektywy i możliwości rozwoju.

Jednym z najistotniejszych aspektów procesu przekształcenia jest niewątpliwie zmiana w zakresie odpowiedzialności za długi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlatego też po osiągnięciu pewnego poziomu obrotów, rozmiarów firmy i wysokości zobowiązań, przedsiębiorca powinien rozważyć możliwość przekształcenia, w celu zminimalizowania ryzyka poniesienia odpowiedzialności za długi z majątku osobistego.

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 11837
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem