Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Marzec 18, 2022, 12:35

Zasiłek pielęgnacyjny zalicza się do tzw. świadczeń opiekuńczych, o których mowa w art. 16 – 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. tj. z 2020r. poz. 111). Świadczenie to ma na celu rekompensatę kosztów wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Kto może ubiegać się o zasiłek? Należy wymienić następujące grupy osób:

1. niepełnosprawne dziecko,
2. osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3. osoba niepełnosprawna, w wieku powyżej 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,
4. osoba, która ukończyła 75 lat.

Wysokość zasiłku wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Komu nie będzie przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny?

1) osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
2) osobom wymienionym powyżej w pkt 1- 4, w sytuacji gdy członkom ich rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznych stanowią inaczej,
3) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego (tj. emeryt lub rencista całkowicie niezdolni do pracy i do samodzielnej egzystencji, bądź osoba która ukończyła 75 rok życia),

Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego w okresie przyznania dodatku pielęgnacyjnego:

W razie gdy przyznano osobie uprawnionej dodatek pielęgnacyjny za okres, w którym był wypłacany zasiłek pielęgnacyjny, ZUS lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaci emeryturę lub rentę proporcjonalnie pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego.

Jak uzyskać świadczenie:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w jednostce, która wypłaca świadczenia rodzinne w danej gminie (urząd gminy lub miasta - najczęściej ośrodek pomocy społecznej). Dokument można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia (Platforma eWnioski (mpips.gov.pl).


Za jaki okres wypłacane jest świadczenie?


W razie złożenia wniosku w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o'niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku będzie przyznane od dnia miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Natomiast w sytuacji gdy wniosek ten wpłynie po upływie 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia, prawo do świadczenia zostanie przyznane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o zasiłek pielęgnacyjny.


Jak długo przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?


Świadczenie jest przyznawane na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełosprawoścli lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W takim przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego jest ustalone do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 6630
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem