Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Marzec 9, 2022, 12:17

Kolejną kwestią prawną w zakresie świadczeń an rzecz osób niezdolnych do pracy jest tzw. renta socjalna, którą regulują przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o rencie socjalnej (Dz. U. t.j. 2022r. poz. 240) - dalej: Ustawa. Aby uzyskać to świadczenie muszą być spełnione następujące warunki:

1. osoba uprawniona do renty socjalnej musi posiadać obywatelstwo polskie i zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2 pkt. 2 - 4 Ustawy reguluje również jaki status musi posiadać cudzoziemiec lub obywatel państwa członkowskiego UE aby uzyskać prawo do ubiegania się o rentę socjalną),
2. świadczenie przysługuje osobom pełnoletnim,
3. osoba uprawniona do świadczenia ma całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: 1. przed ukończeniem 18. roku życia, 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia, 3. w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Powyższe przesłanki wymienione w pkt 1 - 3 muszą być spełnione łącznie.

dwa rodzaje renty socjalnej:

1. renta socjalna stała - jeśli całkowita niezdolność do pracy jest trwała
2. renta socjalna okresowa - jeśli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa (w treści decyzji wydawanej przez ZUS w przedmiocie przyznania renty socjalnej wskazany jest okres czasu na jaki zostało przyznane to świadczenie.

Okoliczność czy dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy orzeka lekarz orzecznik ZUS. Lekarz orzecznik może również za zgodą wnioskodawcy ustalić jednocześnie w przedmiocie niezdolności do samodzielnej egzystencji. Tryb wydawania orzeczenia jest taki sam jak np. w przypadku ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Ile wynosi renta socjalna? Wysokość świadczenia to 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS.

Ważne!
Renta socjalna nie będzie przysługiwać osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Renty socjalnej nie otrzyma również osoba będąca właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych ( osobie będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej  renta socjalna nie przysługuje, jeśli udział tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych.

Jak uzyskać rentę socjalną?


Osoba zainteresowana otrzymaniem świadczenia musi złożyć wniosek do ZUS samodzielnie, przy pomocy przedstawiciela ustawowego (opiekuna) lub pełnomocnika. Wniosek składa się na formularzu, który jest do pobrania na stronie www.zus.pl.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 19598
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem