Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Listopad 29, 2021, 10:20

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców wprowadzono do polskiego prawodawstwa tzw. działalność nieewidencjonowaną. Jest to alternatywa dla prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże mają wobec niej zastosowanie określone ograniczenia i uwarunkowania.

Działalność nieewidencjonowana (nazywana również działalnością nierejestrową) nie stanowi działalności gospodarczej i mamy z nią do czynienia jeśli spełnione są łącznie 3 przesłanki:

1. działalność nierejestrową prowadzić może wyłącznie osoba fizyczna,
2. przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 162) - w 2021r. jest to kwota 1400 zł,
3. działalność nierejestrowa jest prowadzona przez osobę, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Z przypadku spełnienia wskazanych powyżej przesłanek działalność wykonywana przez osobę fizyczną nie będzie tożsama z działalnością gospodarczą, a to oznacza, że takiej osoby nie będzie się określać mianem przedsiębiorcy. Nie będzie miał zastosowania art. 4 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, który definiuje przedsiębiorcę jako osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną , wykonująca działalność gospodarczą. W konsekwencji osobą wykonująca działalność nierejestrową nie jest obciążona obowiązkami przypisanymi dla przedsiębiorców (np. wpis do CEIDG czy innego rejestru).


Przychód należny z działalności rejestrowej stanowią kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jeśli w trakcie wykonywania działalności rejestrowej zostanie przekroczony próg przychód wskazany w pkt. 2 to działalność ta staje się automatycznie działalnością gospodarczą od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości tego progu. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce to powstaje obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Termin wynosi 7 dni od daty przekroczenia progu dochodowego dla działalności rejestrowej. Osoba prowadząca działalność nierejestrową może w każdym momencie zdecydować o jej przekształceniu w działalność gospodarczą, co wiąże się oczywiście z koniecznością złożenia wniosku w CEIDG, w którym określa się datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 2556
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem