Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Listopad 24, 2021, 21:13

Wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podlegają przedsiębiorcy, którzy:


1) prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,
2) są wspólnikami spółek cywilnych.

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane ewidencyjne:


1) imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile przedsiębiorca nie ma numeru PESEL;
2) dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile ich używa;
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile taki posiada;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;
5) informacja o obywatelstwie;
6) adres do doręczeń oraz – jeśli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału
terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
7) inne niż wymienione w pkt 6 dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG;
8) przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według PKD na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

Wniosek o wpis do CEIDG przekazywany jest z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej CEIDG.


Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:
1) przez internet:
a) za pośrednictwem strony www CEIDG (http://prod.ceidg.gov.pl/) - należy wypełnić formularz CEIDG-1 i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym,
b) za pośrednictwem strony www biznes.gov.pl - należy wypełnić formularz i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym,

c) za pośrednictwem strony www wybranych banków. Za pośrednictwem banku można zarejestrować tylko firmę, natomiast rejestrację w ZUS lub rejestrację jako podatnik VAT należy przeprowadzić w urzędzie albo online poprzez Platformę
Usług Elektronicznych ZUS lub Portal Podatkowy;
2) w dowolnym urzędzie miasta lub gminy,
3) za pośrednictwem poczty - wypełniony wniosek należy wysłać listem poleconym do urzędu gminy. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Wniosek o wpis powinien zostać złożony przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej - termin rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejszy niż
dzień złożenia wniosku. Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest bezpłatne.

Rejestracja w ZUS


Na podstawie wniosku o wpis do CEIDG ZUS automatycznie rejestruje przedsiębiorcę jako płatnika składek. Czym innym jest z kolei zgłoszenie do ubezpieczenia przedsiębiorcy, jego
pracowników lub członków rodziny. Do ubezpieczeń społecznych przedsiębiorca powinien zgłosić siebie jako osobę ubezpieczoną w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności. Zgłoszenia do ubezpieczeń można dokonać w trakcie rejestracji firmy w CEIDG (z wyłączeniem rejestracji za pośrednictwem banków) albo później w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności:


1) w formie papierowej w placówce ZUS - złożenie wniosku osobiście lub za pośrednictwem poczty,
2) w Programie Płatnik – należy wypełnić formularz i podpisać go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym,
3) w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – należy wypełnić formularz i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem
zaufanym.

Zgłoszenie do ubezpieczenia dokonuje się na formularzach:


1) ZUS ZUA – jeśli przedsiębiorca zgłasza się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (i dobrowolnie – chorobowego),

2) ZUS ZZA – jeśli przedsiębiorca zgłasza się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, np. przy uldze na start,
3) ZUS ZCNA – jeśli przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

 

Rejestracja VAT


Jeśli przedsiębiorca będzie płacił VAT, powinien zarejestrować się (złożyć druk VAT-R) we właściwym urzędzie skarbowym najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia
sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT. Druk zgłoszeniowy VAT-R należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym albo dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 6017
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem