Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Wtorek, Listopad 16, 2021, 08:22

Biała lista podatników podatku VAT to elektroniczny, bezpłatny wykaz podatników podatku VAT, który jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Podatnik podatku VAT nie musi zgłaszać wniosku o ujęcie go w wykazie. Szef Krajowej Administracji Skarbowej uzupełnia wykaz i go aktualizuje na podstawie innych ogólnodostępnych rejestrów. Podmiot może natomiast złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o usunięcie lub sprostowanie jego danych wskazanych w wykazie, jeśli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

Wykaz dostępny jest na stronie internetowej:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Wykaz zawiera podstawowe informacje o danym podmiocie m.in. nazwę lub imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności, numer NIP, numer REGON oraz:

numery rachunków bankowych przedsiębiorców w rozumieniu Prawa bankowego lub
imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

 

Ww. rachunki są zakładane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - są to numery rachunków firmowych, które podatnik podatku VAT podał do urzędu skarbowego
w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym. Nie są to rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki oszczędnościowe, czy rachunki lokat terminowych.

Wpłaty na rzecz podmiotu ujętego w wykazie o wartości powyżej 15.000 zł powinny być dokonywane tylko na rachunek wskazany w wykazie.


Sankcje za transakcje powyżej 15.000 zł na inny rachunek niż wskazany w wykazie

Podatnicy powinni weryfikować, czy rachunek ich kontrahenta, na który przelewają środki znajduje się na białej liście. Podatnik podatku PIT lub CIT, który zapłacił czynnemu podatnikowi VAT kwotę powyżej 15 tys. złotych w gotówce lub na inny rachunek podatnika VAT niż zamieszczony na białej liście, nie ma możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w tej części w jakiej płatność nie została przelana na rachunek płatniczy (np. w przypadku płatności w gotówce) lub płatność została przelana na inny rachunek niż zawarty (na dzień zlecenia przelewu) w wykazie.

Inną sankcją jest solidarna odpowiedzialność ze sprzedawcą, który jest czynnym podatnikiem VAT, za jego zaległości podatkowe w tej części VAT, która przypada na płatność za transakcję, potwierdzoną fakturą dokonaną przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecania przelewu na wykazie podatników VAT.

Od sankcji można zwolnić się, jeśli najpóźniej w ciągu 7 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformuje się o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności.

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 5998
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem