Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Wrzesień 30, 2021, 10:43

Samorząd Zawodowy Radców Prawnych powołany został ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radca prawnych (Dz.U. 1982 nr. 19 poz. 145 z późn.zm.) dalej: „Ustawa”. Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego, zwanego dalej: „samorządem”. Przynależność radców prawnych i aplikantów radcowskich do samorządu jest obowiązkowa. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych.

Samorząd radców prawnych podzielony jest na okręgi i wykonuje swoje uprawnienia za pośrednictwem swoich organów.

 
Do zadań samorządu należy w szczególności:

 • udział w zapewnianiu warunków do wykonywaniaustawowych zadań radców prawnych,
 • reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych,
 • współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa,
 • przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego
 • wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych,
 • nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich,

 Do jej kompetencji Rady okręgowej izby radców prawnych należy między innymi:

 • kontrola i ocena wykonywania zawodu przez radcę prawnego i prawnika zagranicznego wpisanego na listę prawników zagranicznych, prowadzona przez radę okręgowej izby radców prawnych,
 • podejmowanie uchwał o trwałej niezdolności radcy prawnego do wykonywania zawodu,
 • orzekanie o zawieszeniu radcy prawnego w czynnościach zawodowych,
 • opiniowanie rozwiązania stosunku pracy z radcą prawnym przez jednostkę organizacyjną z powodu nienależytego wykonywania obowiązków radcy prawnego.
 • kontrola spełnienie obowiązku przez radcę prawnego zawarcia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych z wyłączeniem radców prawnych niewykonujących zawodu.
 • wyrażanie zgody na wpis na listę radców prawnych po spełnieniu ustawowych warunków,
  organizowanie aplikacji radcowskiej i szkolenia aplikantów nadto szkolenia zawodowego radców prawnych,
 • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnieniu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie, nieodpłatnym poradnictwie prawnym, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w myśl przepisów tej ustawy
 • prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej.

 

Pozostałymi organami samorządu są:

 1. Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
 2. Krajowa Rada Radców Prawnych,
 3. Wyższa Komisja Rewizyjna,
 4. Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
 5. Główny Rzecznik Dyscyplinarny,
 6. zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych,
 7. rada okręgowej izby radców prawnych,
 8. okręgowa komisja rewizyjna,
 9. okręgowy sąd dyscyplinarny
 10. rzecznik dyscyplinarny.

Członkami organów mogą być tylko radcowie prawni. Kadencja organów samorządu trwa 4 lata z obowiązkiem ich działania do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów


Krajowa Rada Radców Prawnych przedstawia corocznie informację o funkcjonowaniu samorządu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.


Radca prawny świadczy pomoc prawną nie tylko osobom fizycznym, lecz także podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym. Radca prawny może wykonywać zawód w ramach stosunku pracy zajmując samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 8681
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem