Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Wrzesień 29, 2021, 07:54

Adwokatura zorganizowania jest na zasadach samorządu zawodowego. Powołana została ustawą Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r (Dz.U. 1982 nr. 16 poz. 124 z późn.zm.) dalej: „Ustawa” Tytuł zawodowy „Adwokat” podlega ochronie prawnej. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.

Samorząd zawodowy adwokatury wypełnia zadania w zakresie:

 • tworzenia warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury,
 • reprezentuje adwokaturę i chroni jej prawa,
 • sprawuje nadzór w przedmiocie przestrzegania przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata,
 • organizuje kształcenie aplikantów nadto przeprowadza szkolenie zawodowe adwokatów,
 • współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnieniu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie, nieodpłatnym poradnictwie prawnym,
 • poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w myśl przepisów tej ustawy
 • zarządza majątkiem i sprawuje nad nim nadzór,

Adwokat świadczy pomoc prawną nie tylko osobom fizycznym, lecz także podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym. Samorząd adwokacki podzielony jest na okręgi i wykonuje uprawnienia za pośrednictwem swojego organu, którym jest Rada adwokacka. Do jej kompetencji należy między innymi:

 • orzekanie uchwałą o trwałej niezdolności do wykonywania zawodu adwokata,
 • orzeka o zawieszeniu adwokata w czynnościach zawodowych
 • przeprowadzania kontroli w przedmiocie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

Pozostałymi organami adwokatury są:

 • Krajowy Zjazd Adwokatury,
 • Naczelna Rada Adwokacka,
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
 • Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury,
 • Wyższa Komisja Rewizyjna.

Członkami organów adwokatury mogą być wyłącznie adwokaci. Naczelna Rada Adwokacka, izby adwokackie oraz zespoły adwokackie mają osobowość prawną. Kadencja organów adwokatury, organów izb adwokackich i zespołów adwokackich trwa 4 lata z obowiązkiem ich działania do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.


Obowiązkiem Naczelnej Rady Adwokackiej jest składanie w każdym roku sprawozdania z działalności adwokatury oraz przedstawiania informacji problemowych. Adwokat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej a z tego obowiązku oprócz udzielanej pomocy prawnej w przedmiocie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i przepisów rozdziału 11a działu III ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 i 1423), nie może być zwolniony.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 8699
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem