Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Wrzesień 8, 2021, 08:27

Samorząd terytorialny jest zobowiązany do wykonywania zadań w zakresie ochrony interesów konsumentów. Zadania samorządu powiatowego w tej kwestii wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik praw konsumentów (rzecznik konsumentów). Rzecznik jest zatrudniany przez starotstę lub prezydenta miasta (w przypadku miast na prawach powiatu). Wymogiem zatrudnienia na tym stanowisku jest przede wyszystkim warunek posiadnia wyższego wynagrodzenia, w szczególności prawniczego lub ekonomicznego, oraz legitymowanie się minimum pięcioletnim doświadczeniem zawodowym.

Zadania rzecznika konsumentów:

 

Rzecznik konsumentów ma do wykonania następujące zadania:

 

1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4. współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.


Bardzo istotną kompetencją rzecznika konsumentów jest uprawnienie do wytoczenia powództwa, czyli wszczęcia procesu sądowego, na rzecz konsumentów. Rzecznik może ponadto za zgodą konsumentów wstępować do toczących się już postępowań w sprawch z zakresu ochrony interesów konsumentów. Oprócz tego rzecznik konsumentów jest również wyposażony w kompetencje do pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia popełnione na szkodę konsumentów. W przypadku, gdy rzecznik konsumentów zwraca się do przedsiębiorcy, działając w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, przedsiębiorca ma obowiązek udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

Rzecznik konsumentów co roku, w terminie do 31 marca, jest zobowiązany przedłożyć staroście (prezydentowi miasta) do zaopiniowania roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. Ponadto rzecznik przekazuje na bieżąco Prezesowi UOKiK wnioski i sygnalizuje problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 839
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem