Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Wrzesień 1, 2021, 09:47

Przepisy traktujące o solidarności dłużników i ich odpowiedzialności umiejscowione zostały w kodeksie cywilnym w art. 366 i inne (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r z późn.zm.) dalej k.c. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Solidarność jest cechą, która może charakteryzować zobowiązania o wielopodmiotowej strukturze po co najmniej jednej ze stron.

Solidarność dłużników może występować w przypadkach, gdy jest dwóch lub więcej dłużników zobowiązanych do spełnienia świadczenia na podstawie tego samego tytułu np. tej samej umowy lub wyroku sądu. Solidarność dłużników powoduje powstanie między dłużnikami szczególnej więz prawnej tzn. zachowania każdego z tych dłużników mogą wpływać na sytuację prawną pozostałych współdłużników. Należy przy tym zaznaczyć, że każdy z dłużników solidarnych działa wobec wierzyciela we własnym imieniu, a jedynie w zakresie, w jakim wynika to z przepisów prawa lub czynności prawnej, dłużnik może działać na rachunek pozostałych współdłużników. Zgodnie z treścią z art. 366 § 1 k.c. dłużnikami solidarnymi są dłużnicy zobowiązani w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Dopóki jednak wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego nie zostanie zaspokojona w całości, wszyscy dłużnicy pozostają zobowiązani. W przypadku zbiegu przepisów o solidarności zobowiązania oraz przepisów określających skutki niepodzielności świadczenia, przepisy dotyczące zobowiązań niepodzielnych w zakresie swojego zastosowania wyłączają przepisy o solidarności. Oznacza to, że dopóki zobowiązanie solidarne ma niepodzielny charakter, wierzyciel może żądać od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna tylko całości świadczenia.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 2593
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem