Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Sierpień 27, 2021, 08:54

Kodeks cywilny przewiduje dwa rodzaje odsetek:


1) odsetki kapitałowe;
2) odsetki za opóźnienie.

Odsetki kapitałowe - art. 359 Kodeksu cywilnego


Odsetki kapitałowe to forma wynagrodzenia należnego wierzycielowi od dłużnika za korzystanie z pieniędzy. Jako dochód od kapitału, powinny być zgodne z funkcją, jaką pełnią, czyli refundować wierzycielowi spadek wartości pieniądza i dawać dochód, jaki wynikałby z przeciętnej lokaty lub inwestycji pieniężnej w okresie, w którym korzysta się z pieniędzy, nawet po terminie ich zwrotu.

Obowiązek zapłaty odsetek kapitałowych powstaje w przypadku, gdy wynika to:


1) z ustawy;
2) z treści czynności prawnej (np. z umowy);
3) z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu.


Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.


Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).
W przypadku naruszenia zakazu zastrzegania odsetek przekraczających odsetki maksymalne zachodzi sprzeczność czynności prawnej (postanowienia o odsetkach) z ustawą. Naruszenie to nie powoduje jednak nieważności czynności prawnej. Prowadzi do ograniczenia jej skutków poprzez to, że dłużnik w tym przypadku zobowiązany jest do zapłaty odsetek maksymalnych.


Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.


Jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest dłuższy niż rok, odsetki kapitałowe są płatne co roku z dołu. W przypadku natomiast gdy termin ten jest krótszy niż rok – odsetki podlegają zapłacie wraz z zapłatą sumy pieniężnej.

Odsetki za opóźnienie - art. 481 Kodeksu cywilnego


Odsetki za opóźnienie są swego rodzaju sankcją za brak zapłaty w przewidzianym terminie, a tym samym mają dyscyplinować dłużnika w dochowywaniu terminów płatności.


Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.


Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednak gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.


Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).
Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 2561
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem