Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Czerwiec 23, 2021, 09:31

Co do zasady postępowanie egzekucyjne wszczynane jest na wniosek, który składany jest przez wierzyciela do organu egzekucyjnego. Takim organem jest komornik, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów.


Sąd jest organem egzekucyjnym, właściwym do przeprowadzenia egzekucji w sprawach:


1) egzekucji części świadczeń niepieniężnych,
2) egzekucji przez zarząd przymusowy,
3) egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
4) egzekucji z nieruchomości od zakończenia licytacji,
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiedni,
6) wyjawienia majątku.

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego składa się albo w formie pisemnej, albo ustnie do protokołu.
Wniosek składany komornikowi może być złożony również na urzędowym formularzu. Złożenie wniosku na formularzu ma charakter fakultatywny. Wierzyciel może bowiem skorzystać z tej formy wniosku, ale nie ma takiego obowiązku. Wzór urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji został określony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika (Dz. U. z 2018 r. poz. 2307).


Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (tzw. elektroniczny wniosek o wszczęcie egzekucji). Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie jest obowiązkowe, ma charakter fakultatywny.


Wniosek składany w formie pisemnej powinien spełniać wymogi formalne pisma procesowego, a ponadto spełniać wymogi szczególne, wśród których należy wymienić obowiązek wskazania świadczenia, które ma być egzekwowane - w przypadku świadczenia pieniężnego należy podać w cyfrach wysokość należności głównej oraz należności ubocznych. W szczególności, w razie żądania odsetek za zwłokę należy podać ich wysokość i datę, od której należy je liczyć. We wniosku o wszczęcie egzekucji nie ma obowiązku wskazywania sposobu egzekucji, wierzyciel może wskazać wybrany przez siebie sposób albo sposoby egzekucji, ale nie musi.


Do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale.


Wniosek o wszczęcie egzekucji można złożyć osobiście, ale również przez pełnomocnika, przy czym powszechnie przyjmuje się, że udzielenie pełnomocnictwa procesowego w danej sprawie cywilnej skutkuje również umocowaniem do dokonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym.


Organ egzekucyjny jest związany bezwzględnie zarówno samym wnioskiem, jak i żądaniem wnioskodawcy co do zakresu i sposobu egzekucji, jeśli jest adekwatny do obranego rodzaju egzekucji.


Należy odpowiedź jeszcze na pytanie, do którego komornika złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? Komornik działa na obszarze swego rewiru. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Co do zasady komornikiem właściwym do prowadzenia egzekucji jest komornik z rewiru, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania albo siedzibę. Jednak wierzyciel może wybrać komornika, który będzie prowadził postępowanie egzekucyjne, ale tylko na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelaria komornika właściwego.


Minister Sprawiedliwości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz komorników, w którym wskazuje rewiry położone w obszarach właściwości poszczególnych sądów apelacyjnych, imiona i nazwiska komorników działających w tych rewirach oraz numery porządkowe, siedziby i adresy ich kancelarii.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 129927
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem