Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Czerwiec 28, 2018, 13:55

Zgodnie z zasadą równości stron w postępowaniu egzekucyjnym komornik ma obowiązek zawiadomić dłużnika, że na wniosek wierzyciela wszczął wobec niego egzekucję. Takie zawiadomienie ma zapewnić dłużnikowi ewentualne podjęcie kroków prawnych dla obrony swych interesów – przykładowo dłużnik może złożyć do sądy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego jeśli dopiero z zawiadomienia dowiedział się o podjęciu wobec niego działań zmierzających do egzekucji długu. Jeśli dłużnik udowodni, że nie mógł bronić swoich interesów z uwagi na brak prawidłowego doręczenia mu np. wydanego przez sąd nakazu zapłaty może podjąć skutecznie działania w tym celu.

Warto wskazać, że w bardzo wielu przypadkach okazuje się, że roszczenie było już przedawnione, a tylko brak zarzutu po stronie pozwanej (dłużnika) w trakcie postępowania sądowego spowodowało, że został wydany nakaz zapłaty stanowiący dla wierzyciela podstawę złożenia wniosku o prowadzenie egzekucji.

Należy pamiętać, że zasada równości stron obejmuje także ochronę praw wierzyciela. Stąd w celu zwiększenia skuteczności egzekucji i ograniczeniu niepożądanych działań dłużnika nie informuje się dłużnika o np. nadaniu klauzuli wykonalności na wyrok.

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji zgodnie z art. 805 k.p.c., powinno zawierać między innymi:

- treść tytułu wykonawczego,

- sposób prowadzenia egzekucji,

- pouczenie o możliwości, terminie i sposobie wniesienie środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w przypadku gdy podstawą egzekucji jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Konsekwencją naruszenia dyspozycji zawartej w art. 805 k.p.c., w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, może być  nieważność postępowania. Organ egzekucyjny w określonych sytuacjach poucza dłużnika także o treści innych przepisów, które służą ochronie jego praw.

I tak np. wskazuje się na art 168  k.p.c., który stosuje się w przypadku gdyby strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, i że sąd na jej wniosek postanowi o jego przywróceniu. Pouczenie może także wskazywać na treść art. 8203 .

Komornik zawiesza na wniosek dłużnika postępowanie prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie określone w art. 139 § 5, z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.

W tym miejscu wskazać należy, że wszczęcie egzekucji następuje wyłącznie poprzez dokonanie pierwszej czynności wobec dłużnika, a nie np. przez wezwanie wierzyciela do uzupełnienia braków wniosku o wszczęcie egzekucji.

Pierwszą czynnością egzekucyjną w egzekucji świadczeń pieniężnych będzie np. zajęcie określonego składnika majątku dłużnika (środki na koncie bankowym), w przypadku zaś czynności zajęcia świadczeń niepieniężnych czynnością taką będzie np. odebranie rzeczy dłużnikowi, wezwanie go do dobrowolnego wykonania czynności, wyznaczenie dłużnikowi terminu do wykonania tej czynności.

Analiza doręczonego zawiadomienia o wszczętej egzekucji i niezwłoczne podjęcie właściwych kroków może ochronić dłużnika przed nieuprawnionymi w wielu wypadkach żądaniami lub skutecznie je ograniczyć.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 9499
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem